След като се насъбраха известно количество публикации, вече е време с lokster да обявим под какъв лиценз са материалите тук. Без никакво колебание се спряхме на Лиценз за свободна документация на ГНУ (GFDL).

Лицензът дава правото за разпространение на съдържанието на skss.learnfree.eu, като всеки, който получи съдържанието, получава същото това право:

1.    Разпространението/публикуването (с или без търговска цел) може да става единствено, ако всеки купувач/получател получи същите права като търговеца/подателя, тоест:

  • прикрепено копие на лиценза GNU FDL;
  • съдържанието в обикновен текстов формат, подходящ за използване и промяна;

2.    Правото той също да го разпространява при тези условия;
3.    Ако се правят промени, те трябва да се отбелязват като такива и да са подчинени на същия лиценз.