Спор няма, работата с компютър е много пристрастяваща и обикновено човек улисан дори не забелязва как бързо минава времето. Това с пълна сила важи и за възрастни и за деца. Особено за децата това не винаги е особено желателно. Все пак, колкото и да е интересен светът зад екрана, там отвън има един цял жив свят, който също не е за изпускане.

В тази връзка днес ще ви представя една програма, с чиято помощ може да настроите кой потребител, кога и колко да използва компютъра. И когато това време изтече, сесията му приключва.

Става дума за програмата Timekpr. За да я инсталирате в Убунту, трябва първо да си добавите нейните хранилища. За целта си пуснете Мениджъра на пакети Synaptic и от менюто Настройки отворете Хранилища.  След това в подстраницата Софтуер от трети страни добавете последователно следните две хранилища:

deb http://ppa.launchpad.net/timekpr-maintainers/ppa/ubuntu jaunty main #Timekpr
deb-src http://ppa.launchpad.net/timekpr-maintainers/ppa/ubuntu jaunty main #Timekpr

След това обновете информацията за хранилищата и инсталирайте пакета timekpr.

Веднъж инсталирана програмата може да бъде намерена в Система – Администриране – Timekpr Control Panel. Като я пуснете ще ви посрещне подобен интерфейс:

timekpr_1

В горният десен ъгъл има падащо меню, съдържащо всички потребители на системата, с изключение на вашия, който се явява като Администратор. Останалата част от интерфейса на програмата е обособена в две подстраници. Първата – Състояние – съдържа обща информация за текущо избрания потребител от падащото меню – активни времеви ограничения; оставащо време; възможност за прибавяне/изваждане на време; заключване на потребителя и др. В подпрозореца Лимити и Граници се съдържат настройките на самите ограничения:

timekpr_2

Можете да задавате ограничения по два критерия (поотделно и в комбинация) – по продължителност на достъп в минути и по предварително зададен времеви интервал, в който може да се осъществява достъп до компютъра. Допълнително от това за всеки един от тези два критерия, може да задавате и различни стойности за дните от седмицата. Когато приключите с настройките, натиснете бутона Прилагане за да влязат те незабавно в сила.

Когато потребителя приближи краят на разрешеното му време за достъп, системата ще го извести:

timekpr_3

Това на практика изчерпва указанията за използването на програмата. Проста и лесна за използване, тя ще ви позволи за нула време да въведете ефективни ограничения.

Забележка: Тъй като преводът на програмата е нов, към момента (юли 2009) той не е влязъл в сила. За да използвате български интерфейс, както е показано в тази статия, изтеглете си файла с преведеният интерфейс от тук. След това го копирайте в папката /usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/

Приятна работа!