Като част от цикъла на УСУ 2.х, съвсем скоро предстои да пуснем версия 2.2. Тя е за всички онези, които предпочитат система, базирана на дългосрочната версия на Убунту 8.04. Всички останали, предпочитащи по-актуална система и приложения, могат да се насочат към УСУ 3.0.

УСУ 2.2 е еволюционна стъпка и промените спрямо 2.1 са:

– Базирана е на Убунту 8.04.3 – включва в себе си всички обновления по сигурността на ядрото и приложенията от Януари 2009 до момента, както и оправени програмни грешки.

– Подобрени са някои типични за УСУ елементи (напр. предварително зададените настройки на приложенията в /etc /skel, леко осъвременена визуална схема на средата и др. дребни промени);

– Добавени са нови системни пакети (backports модули за ядрото)  и  образователни приложения (графичен калкулатор KAlgebra)

Текущите потребители на УСУ 2.1 автоматично ще получат осъвременените пакети.

Намеренията ни са да поддържаме серията УСУ 2.х най-малко до Април 2010, когато се очаква следващата дългосрочна версия на Убунту или по-дълго ако има досатъчно силно изразена такава нужда от страна на потребителите.