Вероятно поне един път сте се възхитили на красотата на някоя снимка, която с един кадър е пресъздала величествена природна панорама – било то изглед от планината, морски пейзаж, безбрежно поле… Може би дори самите вие сте се опитали да направите такава снимка… само за да установите миг по-късно, че фотоапарата ви може да улови само много ограничена част от онова, което се разкрива през вас. Ако сте по-сериозен фотолюбител, вероятно вече сте се оборудвали със съответния по-професионален фотоапарат и поне един специален обектив към него. Останалите 99% от нас ще трябва да се задоволят с това, което имат… а то, както ще видите по-долу съвсем не е малко.

Ето какво ще можете да  правите съвсем скоро с иначе съвсем обикновения си фотоапарат (че и по-хубаво):

River-panorama-01

Silistra-City-Park-panorama

Valchedram-Panorama

Как? Много просто – с помощта на програмата Hugin.

С помощта на Hugin ще можете да използвате една хитра техника при заснемането на панорамни снимки, а именно първоначално да направите отделни последователни снимки и след това с помощта на компютъра по програмен път да ги обедините в една голяма панорама. По този начин ще можете да създадете големи панорамни снимки без това да налага използването на някакво специално фотографско оборудване.

Пуснете Мениджъра на пакети Synaptic и инсталирайте пакета hugin, който ще ви осигури програмата.

Когато пуснете Hugin, ще видите подобен прозорец:

hugin_1

Интерфейсът на програмата е организиран в отделни подпрозорци, последователно обхващащи всички етапи от създаването на едно панорамно изображение.

Първият подпрозорец е Acистент. Той предлага напълно автоматизирано създаване на панорамно изображение, като за целта трябва да преминете през следните стъпки:

Зареждане на изображения

hugin_2

На този етап трябва да заредите всички изображения, които трябва да бъдат събрани, за да се получи панорама.

Изберете изображенията чрез стандартния диалогов прозорец за избор на файлове. За да изберете повече от едно изображение, задръжте натиснат клавиша Ctrl и последователно цъкнете на всички желани изображения:

hugin_3

След като изображенията бъдат заредени, ще се покаже информация за броят им, тип на обектива, фокусно разстояние и множител на фокусното разстояние:

hugin_4

Ако нямате опит, тази стъпка не бива да ви плаши, защото обикновено програмата автоматично засича правилните параметри при зареждането на снимките. Въпреки това, ако знаете точните параметри на обектива на вашият фотоапарат и можете да ги въведети и ръчно.

  • Изравняване

При тази стъпка Hugin ще се опита да намери определен брой общи точки (наречени контролни) между всеки два последователни кадъра. За да започне този процес, просто натиснете бутона Изравняване. В този момент ще се отвори нов прозорец, в който ще се показва прогреса на откриване на контролни точки. Имайте предвид, че този процес може да отнеме и минути при наличие на множество изходни снимки и/или бавен компютър.

hugin_5

Когато контролните точки бъдат открити, този прозорец ще се затвори и на негово място ще се отвори нов, в който ще можете да видите груб резултат:

hugin_6

Виждате, че вече бъдещата панорама се оформя. В този прозорец можете да направите някои допълнителни корекции, преди да пристъпите към окончателното записване на панорамата. Една от тях е например, възможността да промените зрителното поле, като използвате двата плъзгача до изображението (хоризонтален и вертикален). Друга настройка е типа на проекцията на снимката. Ако първоначалните резултати ви задоволяват, не е необходимо да правите нищо – просто затворете този прозорец.

  • Събиране

За да слеете всички обработени до момента снимки, натиснете бутона Създаване на панорама. Ще се появи нов диалогов прозорец, който ще ви прикани да изберете местоположение и име за панорамата. Просто въведете име и натиснете Запазване.

Слез натискането на бутона Запазване, ще се отвори нов прозорец който ще ви показва изпълнението на процеса. Докато той трае, ще забележите, че на посоченото от вас място ще започнат да се създават множество файлове с разширение TIFF. Това е само временно и когато създаването приключи, ще остане само един файл с по-рано определеното от вас име.

Останалите подпрозорци на Hugin може да ги използвате, за да упражните фин контрол върху обработката на отделните изображения, а оттам и на получената панорамна снимка. В повечето от тях настройките са за по-напреднали фотографи, имащи представа от типове обективи, фокусно разстояние, изкривяване на хоризонта, баланс на бялото и др. Една от подстраниците, която може да бъде полезна и на по-обикновени потребители, е подстраницата Контролни точки. В нея вие можете да променяте, добавяте или премахвате контролни точки. Това може да е необходимо, в случай че се стремите към по-добър краен резултат или пък Hugin ви уведоми, че не може да засече никакви контролни точки между някоя двойка изображения. Ето един примерен екран от тази подстраница:

hugin_9

В тази подстраница се показват два съседни кадъра, както и засечените в тях общи контролни точки. Ако цъкнете върху вече съществуваща точка и задържите бутона на мишката, екранът автоматично ще се увеличи в тази област и ще можете да промените точното ѝ местоположение:

hugin_10

Ако пък цъкнете някъде в снимката, екранът отново ще се увеличи по подобен начин и след това с повторно цъкане ще добавите нова контролна точка. В такива случаи трябва да не забравите да сложите тази контролна точна на същото място и в следващата снимка. Още по-лесно е да включите настройката Автоматично добавяне. Тя се намира в долната дясна част непосредствено под снимките:

hugin_11

По този начин създаването на нова контролна точка в едната снимка автоматично ще създаде такава и в съседната снимка на същото място. Когато приключите с фината настройка на контролните точки, може да се върнете в подстраницата Асистент, да натиснете повторно бутона Изравняване и след това да създадете панорамата чрез натискане на Създаване на панорама.

Някои съвети за по-добри резултати при създаването на панорами:

  • Стремете сe при заснемането на последователните изображения да спазвате някакъв ред (напр. от ляво на дясно) и всяко следващо изображение да застъпва поне 30% от предходното. По този начин програмата ще бъде много по-улеснена да намери общото между отделните изображения и съответно да ги слее.
  • Избягвайте наличието на близко стоящи движещи се обекти. Ако има такива (напр. тълпа от хора) при сливането на снимките ще се получат много призрачно изглеждащи обекти. Това е в резултат на различното им положение по време на последователните снимки.
  • Ако фотоапаратът ви притежава специален режим за панорамни снимки – използвайте го. Също така ако имате възможност за ръчен контрол над различните параметри на снимката (напр. скорост на затвора), възползвайте се от него. Това може да намали или напълно да елиминира разликата в осветеността на различните снимки, водеща до панорами с нееднакво осветяване в различните части.

Забележка: Hugin има версия и за Windows, която може да бъде изтеглена от страницата на програмата.

Приятна работа!