Написах едно допълнение за Firefox (или Mozilla) с което ще можете да търсите директно в сайта ни от полето за търсене на браузъра. За да го инсталирате просто цъкнете върху тази връзка.
След това Firefox ще ви попита дали да инсталира това допълнение:

Изберете „Add“ (Или „Добавяне“, ако интерфейса ви е на Български).

След това, вече ще можете да изберете търсене в нашия сайт от падащият списък на полето за търсене: