Ако притежавате смартфон или PDA с Windows Mobile или Windows CE, има голяма вероятност да успеете да го свържете и да се разпознава от УСУ или Убунту.
Ще получите аналогична и дори по-добра функционалност отколкото имате под windows с ActiveSync.
Например – ще можете директно да отваряте файлове които са върху устройството, без да трябва да ги сваляте на компютъра (с ActiveSync това е невъзможно). Ще можете и лесно да инсталирате CAB файлове.

За целта трябва да се инсталират няколко пакета от едно PPA хранилище.
Като за начало си пуснете един Терминал от менюто Програми -> Помощни програми, и в него напишете тези неща (за да се добавят хранилищата):

Ако сте с УСУ5 и нагоре или Убунту 10.04 и нагоре:

sudo add-apt-repository ppa:synce/ppa

Ако сте с УСУ4 или Убунту 9.10:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/synce/ppa/ubuntu karmic main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/synce/ppa/ubuntu karmic main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D246C25D

Ако сте с УСУ3 или Убунту 9.04:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/synce/ppa/ubuntu jaunty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/synce/ppa/ubuntu jaunty main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys D246C25D

После презаредете списъците с пакети:

sudo apt-get update

Инсталирайте нужните пакети с командата:

sudo apt-get install libdynamite0 synce-trayicon python-libxslt1 synce-hal librra0 synce-gvfs python-rtfcomp libsynce0 python-rapi2 libunshield0 synce-sync-engine python-tz python-rra python-dateutil librapi2 liborange0 libmimedir0 librtfcomp0

След това, натиснете ALT+F2 и там напишете synce-trayicon:

Накрая свържете устройството с компютъра, и ако имате късмет, до часовника ще се появи иконка на PDA, на която, като цъкнете с десния бутон на мишката ще излезе меню в което има WindowsCE -> Explore with Filemanager:

От там може да разглеждате файловете върху устройството (с Nautilus), а пък ако искате да инсталирате CAB файлове, това става от менюто „View device status“, което отваря прозорец с информация за устройството и има секция Applications.

Не е гаранция че вашето устройство ще се разпознае, но има достатъчно голяма вероятност, и си струва да опитате.
Една важна подробност е, да се разровите в мрежовите настройки на утройството което искате да свържете, и да се уверите че няма сложена отметка пред опция, носеща името „Enable advanced network functionality“ (или нещо подобно звучащо).
Например, при мен се намира в менюто на телефона Settings – System – USB to PC. Може обаче при вас да няма такава опция, така че първо опитайте просто да свържете устройството, и ако не се свързва – тогава я търсете.

Този метод е тестван под УСУ4,5,6; Убунту 9.10, 10.04, 10.10 с моя GPS навигатор Mio C310 (отключен), който е с Windows CE 4.2 Core, както и с моя HTC TyTN с Windows Mobile 6.5: