eLearrning XHTML editor (eXe) е среда за разработка, която да подпомага учители и академични преподаватели в дизайна, разработката и публикуването на уеб-базирани учебни материали, без да неоходимо да имат задълбочени познания за HTML или да трябва да използват сложни приложения за публикуване в WEB. Приложението е многоплаформено и има версии за Windows, MacOS и Linux.

 

Последната към момента на писане на статията версия може да бъде изтеглена от тук. След инсталирането си еХе може да бъде намерено в менюто Програми – Помощни програми – еХе.

 

 

Интерфейсът на еХе се състои от стандартно меню и три панела – План, Помощни средства (iDevices) и Създаване.

 • Меню


Съдържа следните елементи:

  • Файл – от него се осъществява създаването на нови ресурси; отваряне на последно създаваните ресурси; съхраняване; изнасяне на създаденените ресурси в различни формати, както и сливане на два или повече ресурса;
  • Инструменти – съдържа Редактор за създаване на нови помощни средства, както и избор на езика за работа;
  • Стилове – различни визуални стилове, които могат да се приложат и да дадат индивидуалност на създаваният ресурс;
  • Помощ – помощна информация, препратка към WEB страницата на еХе, възожност за жив чат и др.

 

 • Панел План

Тази част от интерфейса на еХе ви позволява да определите структурата на вашият проект. Това е особено полезно в случайте, в които има големи или сложни проекти, съдържащи много части или теми. Тук се използва дървовидна структура за подредба на свързаните страници. Първата страница е Начало (Домашна страница). Тя е най-горното ниво на проекта и винаги ще се показва първа при отваряне.

 

 

Тук имате възможност да вмъквате нови страници; да изтривате ненужни такива; да сливате съдържанието им; да ги преименувате съобразно нуждите си.

 • Панел Помощни срества

В този панел се намира колекция от структурни елемени, която описва учебното съдържание. Това са елементи като Цели, Предварителни знания, Изследване, Свободен текст, Тест с един верен отговор и др. Учебното съдържание се създава чрез цъкане върху съответният елемент и последващо въвеждане на съдържание в него.

Поначало достъпните Помощни средства са:

  • Java аплет – позволява вмъкването на прости Java аплети в учебното съдържание;
  • RSS Емисии – помощното средство RSS Емисии се използва за предоставяне на ново съдържание на компютрите на отделните потребители. Използвайки го, можете да предоставитевръзки от емисия по избор за преглед от учащите. Изисква връзка с Интернет;
  • SCORM тест – обособява въпроси под формата на тест, отговорите на който подлежат на оценка. SCORM тестът се използва за проверка на знанията върху определена тема без данасочва към верният отговор;
  • Wiki статия – Wiki статията ви позволява да намерите съществуващо съдържание от Wikipedia и да го свалите във вашият eXe ресурс. Помощното средство Wiki Статия прави моментно копие на съдържанието на статията. За създаването му е необходимо авторът да разполага с връзка към Интернет. Веднъж създадена, това съдържание е статично, т.е. ако се промени оригиналният му източник в Wikipedia промените няма да се отразят тук, както и обратното;
  • Външен уеб сайт – зарежда външен уеб сайт в учебното съдържание. Това улеснява учащите като им помага да се конценрират върху съдържанието, без да им се налага да отварят различни прозорци;
  • Въпрос Вярно-Невярно – позволява създаването на изложение, за което учащият трябва да прецени дали е вярно или не;
  • Галерия от изображения – използва се за създаване на съдържание, в което ще се показват голям брой изображения;
  • Дейност – като дейност може да бъде описана задача или група от задачи, които учащият трябва да завърши. Осигурете ясно описание на задачата и вземете под внимание всякакви условия, които могат да помогнат илипопречат при изпълнението на задачата;
  • Допълване – служи за създаване на текстове или изречения, в които учащите трябва да попълнят липсващи думи. Особено подходящо средство за упражения при изучаването на чужди езици;
  • Изследване – помощно средство, което дава на учащите симулация, основана на вече изучен материал. Тя взема пример, обикновено от реалността и изисква от учащите да покажат или опишат какво действие биха предприели за да завършат задачата или да решат ситуацията. Изследването позволява на учащите да приложат собственото си познание и опит;
  • Лупа – позволява зареждането на изображение, което след това учащите могат да разглеждат в големи детейли, като посочват отделни части от него и те се увеличават до предварително определен размер. Подходящо напр. за уроци по биология, свързани с изучаване на клетките и др. подобни;
  • Разсъждение – Разсъждението е метод на обучение, често използван за да се свърже теория с практика. Задачите с разсъждение дават възможност за наблюдение и размисъл преди представянето им като теоретичен труд. Журнали, дневници, профили и портфолиа са полезни инструменти в събирането на данни чрез наблюдение;
  • Свободен текст – служи за вмъкване на учебно съдържание с общо предназначение;
  • Тест с един верен отговор – Въпреки че по-често се използват при стандартни изпити, тестовете с един верен отговор може да се използват и като инструмент за подтикване към размисъл и дискусия върху теми,по които учащите са в известна степен сдържани да отговарят;
  • Тест с повече от един верен отговор – това помощно средство се използва за създавенето на тестове, в които учащите имат възможност да изберат повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос;
  • Цели – Целите описват очакваните резултати от обучението и трябва да определят какво ще може да правят учащите когато завършат задачите.

еХе дава на потребителите възможността да разработват съдържанието на обучителните ресурси по начин, който им е най-удобен. Използването на панелите План и Помощни устройства може да стане по начин, при който първо се създава план на съдържанието и след това се попълва или обратното.

 • Панел Създаване

Това е основната част от интерфейса на еХе. Тук се попълва съдържанието на избраните Помощни средства.

 

Въвеждането на текстово съдържание в този панел е улеснено благодарение на стандартно изглеждащият текстов редактор.

 

 

При завършване на работата по съдържанието на определено помощно средство, се използват контролните бутони в най-долната част на съдържанието.

 

 

Зелената отметка служи за потвърждаване на въведеното съдържание и преминаване на режим на преглед. Червеният Х служи за премахване на Помощно средство и съдържанието му. С помощта на двете стрелки е възможно да се извърши разместване в подредбата на отделните Помощни средства. Менюто –Преместване към– служи за преместване на помощното средство в друга част от общият план на учебното съдържание. И на края, синята икона i показва обща информация за характерните особености на текущо използваното Помощно средство.

 

След след създаване на учебното съдържание имате възможност да го запазите и по този начин да може да го предоставите на други заинтересувани. Ако пък просто желаете да го запазите като интерактивно съдържание, което да бъде изпълнявано от учащите, може да го направите от менюто Файл – Изнасяне. Ако използвате някаква система за електронно обучение като Moodle например, може да изпозвате изнасяне във формати SCROM/IMS Content package. Възможно е и изнасяне на създаденото съдържание под формата на уеб страница. В този случай са достъпни два варианта за запис – като архивирана страница в ZIP архив и като страница, запазено в отделна папка.

 

За по-пълна информация за еХе и възможностите, които предлага, посетете официалната страница и помощната информация.