- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

Създаване на уеб-базирани учебни материали с eLearrning XHTML editor

eLearrning XHTML editor (eXe) е среда за разработка, която да подпомага учители и академични преподаватели в дизайна, разработката и публикуването на уеб-базирани учебни материали, без да неоходимо да имат задълбочени познания за HTML или да трябва да използват сложни приложения за публикуване в WEB. Приложението е многоплаформено и има версии за Windows, MacOS и Linux.

 

Последната към момента на писане на статията версия може да бъде изтеглена от тук [1]. След инсталирането си еХе може да бъде намерено в менюто Програми – Помощни програми – еХе.

 

[2]

 

Интерфейсът на еХе се състои от стандартно меню и три панела – План, Помощни средства (iDevices) и Създаване.


Съдържа следните елементи:

 

Тази част от интерфейса на еХе ви позволява да определите структурата на вашият проект. Това е особено полезно в случайте, в които има големи или сложни проекти, съдържащи много части или теми. Тук се използва дървовидна структура за подредба на свързаните страници. Първата страница е Начало (Домашна страница). Тя е най-горното ниво на проекта и винаги ще се показва първа при отваряне.

 

 

Тук имате възможност да вмъквате нови страници; да изтривате ненужни такива; да сливате съдържанието им; да ги преименувате съобразно нуждите си.

В този панел се намира колекция от структурни елемени, която описва учебното съдържание. Това са елементи като Цели, Предварителни знания, Изследване, Свободен текст, Тест с един верен отговор и др. Учебното съдържание се създава чрез цъкане върху съответният елемент и последващо въвеждане на съдържание в него.

Поначало достъпните Помощни средства са:

еХе дава на потребителите възможността да разработват съдържанието на обучителните ресурси по начин, който им е най-удобен. Използването на панелите План и Помощни устройства може да стане по начин, при който първо се създава план на съдържанието и след това се попълва или обратното.

Това е основната част от интерфейса на еХе. Тук се попълва съдържанието на избраните Помощни средства. [3]

 

Въвеждането на текстово съдържание в този панел е улеснено благодарение на стандартно изглеждащият текстов редактор.

 

[4]

 

При завършване на работата по съдържанието на определено помощно средство, се използват контролните бутони в най-долната част на съдържанието.

 

 

Зелената отметка служи за потвърждаване на въведеното съдържание и преминаване на режим на преглед. Червеният Х служи за премахване на Помощно средство и съдържанието му. С помощта на двете стрелки е възможно да се извърши разместване в подредбата на отделните Помощни средства. Менюто –Преместване към– служи за преместване на помощното средство в друга част от общият план на учебното съдържание. И на края, синята икона i показва обща информация за характерните особености на текущо използваното Помощно средство.

 

След след създаване на учебното съдържание имате възможност да го запазите и по този начин да може да го предоставите на други заинтересувани. Ако пък просто желаете да го запазите като интерактивно съдържание, което да бъде изпълнявано от учащите, може да го направите от менюто Файл – Изнасяне. Ако използвате някаква система за електронно обучение като Moodle например, може да изпозвате изнасяне във формати SCROM/IMS Content package. Възможно е и изнасяне на създаденото съдържание под формата на уеб страница. В този случай са достъпни два варианта за запис – като архивирана страница в ZIP архив и като страница, запазено в отделна папка.

 

За по-пълна информация за еХе и възможностите, които предлага, посетете официалната страница [5] и помощната информация [6].