За всички, които искат да получат УСУ 4.0 от съществуваща инсталация на УСУ 3.0, е следната статия – http://learnfree.eu/archives/464. Имайте предвид, че процесът не е тестван многократно и са възможни проблеми (въпреки, че при нашите вътрешни тестове не възникнаха такива…).