- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

Клониране на твърдия диск с Clonezilla

Вероятно част от вас са чували, а някои и използвали програмата Norton Ghost. Накратко, тя ви позволява да клонирате отделен дял или цял диск като го запишете на друг носител. На по-късен етап ако се случи повреда на твърдия диск и се налага замяна, използвайки предварително създаденото копие, вие можете го възстановите на новия диск. Този метод е особено удобен и когато трябва да се сложи една и съща операционна система и приложения на множество еднакви компютри.

Макар Norton Ghost да е чудесна програма, за съжаление тя е платена, което автоматично поставя бариера поне пред част от потребителите. Това обаче не значи, че ще бъдете принудени ако нямате средства, да се сдобиете с не дотам законно копие. Нищо подобно! Решението е Clonezilla [1]!

Clonezilla e малка Линукс дистрибуция, която може да бъде стартирана директно от CD. С нейна помощ може да създадете копие на отделни дялове или цели устройства и впоследствие да извършите възстановяване от тях. Clonezilla идва в два варианта – за единично използване [2] върху един компютър и за едновременно използване [3] върху множество от компютри.

В настоящата статия ще разгледам варианта за единично използване, тъй като считам, че той повече се доближава до нуждите на домашните потребители. Системните администратори сред вас може би си струва да обърнат внимание на втората версия, която може да бъде едно наистина голямо улеснение в определени случаи.

1.    Изтеглете ISO файла на Clonezilla от тук [4] (~93МБ)и го запишете на празен CD носител. Има три версии на диска – стабилна, тестова и експериментална. В разглеждания по-долу пример съм използвал експерименталната, тъй като тя се базира в основата си на Убунту 8.04…, а и обичам да експериментирам. 😉 След като записът приключи може да рестартирате компютъра и да заредите живия диск. Ще ви посрещне начален зареждащ екран с няколко възможности за зареждане.

[5]

Сред наличните възможности за зареждане са различни графични режими, проверка на системната памет и др. Обикновено най-горният начин за зареждане е този, който ви интересува. Потвърдете с Enter за да продължите.

2.    Избор на език и клавиатурна подредба. Тук може да се доверите на настройките по подразбиране.

[6]
[7]

3.    Избор на Clonezilla или конзола. Тук може да изберете дали да продължите с използването на помощника на Clonezilla или да го прекратите и да се озовете в конзолата.

[8]

4.    Избор на начин за съхраняване/възстановяване. На тази стъпка имате възможност да изберете как да бъде съхранен/възстановен избраният от вас дял или устройство.

[9]

В примера е избрана първата възможност.

5.    Избор на място за съхраняване/четене на изображението на диска. На избрано от вас място Clonezilla ще съхрани или чете image файла.

[10]

Тук най-често ще избирате първата възможност – съхраняване/четене от локално устройство. При нужда обаче може да изберете и споделен мрежов ресурс (полезна възможност) и дори съхраняване само в системната памет (не е препоръчително).

Ако изберете локално устройство, пред вас ще се отвори нов прозорец, в който ще са изброени всички засечени устройства.

[11]

Тук изберете устройството, на което ще СЪХРАНИТЕ image файла. Избирането става с натискане на Space клавиша, което води до поява на знак * пред избраното устройство. След като потвърдите с Enter ще се покаже кратка информация за обема на устройството и заетото място.

[12]

6.    Избор на действие – съхраняване или възстановяване. Тук може да изберете съхраняване на цял диск или само на избран дял и респективно възстановяване на цял диск или само на избран дял. В разглеждания пример е избрано съхраняване на цял диск.

[13]

7.    Избор на метод на съхранение. На тази стъпка ви се дава възможност да укажете начина, по-който Clonezilla ще извърши процеса на съхранение. Може спокойно да оставите настройките по подразбиране, за които авторите на продукта твърдят, че са добре избрани.

[14]
[15]

8.    Избор на ниво на компресия на image файла.Имате няколко различни степени, като по подразбиране е избрана gzip компресия на получения файл, тъй като тя има най-добро съотношение размер на получения файл/време за компресиране.

[16]

9.    Избор на име на файла. Автоматично се предлага име, свързано с текущата дата. Може да го промените по ваше желание.

[17]

10.    Избор на устройството, което ще бъде клонирано или съхранено. Това е важна стъпка и при нея Clonezilla ще покаже всички налични устройства БЕЗ това, което сте посочили като място за съхранение на готовия image файл.

[18]

11.    Потвърждаване на избраните действия. За последен път се извеждат на екран избраните от вас действия и ако всичко е ОК, трябва да въведете y и да натиснете Enter за да продължите.

[19]

12.    Завършване на съхраняването и изход от Clonezilla. По време на действията в конзолата ще може да видите текущия статус.

[20]

Когато процесът завърши ще бъдете уведомени за това.

[21]

След приключване на всички процеси Clonezilla ви дава следните четири възможности: изключване, рестартиране, оставане в конзолата и започване на нова процедура по съхраняване/възстановяване.

[22]

Изборът на всяка една от възможностите става чрез изписване на число от 0 до 3. Така напр. за да изключите компютъра, просто въведете 0 и потвърдете с Еnter.

Толкова за Clonezilla. Свободна, функционална и с неголям обем, тази операционна система със строго ограничено предназначение си върши работата, при това си я върши добре.