- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

Използване на свободен софтуер под Windows

Традиционно използването на свободен софтуер върви ръка за ръка с използването на Линукс като операционна система. Това не е случайно – наистина най-логичното нещо, ако си избрал да използваш свободен софтуер, е да използваш и свободна операционна система. Това обаче не винаги е постижимо, а и не всеки потребител е готов да направи тази пълна промяна. Тази статия е за онези потребители, на които работата с Windows  е удобна, но желаят да използват свободен софтуер, където това е възможно, било поради идеологически, било поради чисто финансови причини.

По-долу ще бъдат изредени някои свободни приложения от различни категории, които без проблем може да използвате и под Windows. Списъкът не претендира за изчерпателност, а се базира на моите лични предпочитания и опит. Изброените в него предложения могат да заместят популярни платени (и обикновено скъпи) програми. Всички те имат версии най-малко за Линукс и Windows, а често и за Mac. Веднъж като свикнете с тях, прехода към Линукс ще е почти неусетен, поради простата причина, че ще продължите да ги използвате и там.

ГРАФИКА

Домашна страница: http://www.gimp.org/ [1]

Версия за Windows: http://www.gimp.org/windows/ [2]

[3]

Домашна страница: http://www.scribus.net/ [4]

Версия за Windows: http://www.scribus.net/?q=taxonomy/term/36 [5]

[6]

ЗВУК И ВИДЕО

Домашна страница: http://www.videolan.org/vlc/ [7]

Версия за Windows: http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html [8]

[9]

Домашна страница: http://fixounet.free.fr/avidemux/ [10]

Версия за Windows: http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html [11]

[12]

ИНТЕРНЕТ

Домашна страница: http://www.mozilla.com/bg/ [13]

Версия за Windows: http://download.mozilla.org/?product=firefox-3.6&os=win&lang=bg [14]

[15]

Домашна страница: http://deluge-torrent.org/ [16]

Версия за Windows: http://download.deluge-torrent.org/windows/ [17]

[18]

Домашна страница: http://bg.www.mozillamessaging.com/bg/thunderbird/ [19]

Версия за Windows: http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/all.html [20]

[21]

Домашна страница: http://filezilla-project.org/ [22]

Версия за Windows: http://filezilla-project.org/download.php?type=client [23]

[24]

ОФИС

Домашна страница: http://bg.openoffice.org/ [25]

Версия за Windows: http://bg.openoffice.org/download/about-downloads.html [26]

[27]

Домашна страница: http://openclipart.org/ [28]

Версия за Windows: http://openclipart.org/downloads/0.19/openclipart-0.19.zip [29]

[30]

Домашна страница: http://openproj.org/openproj [31]

Версия за Windows: http://sourceforge.net/projects/openproj/files/OpenProj%20Binaries/1.4/openproj-1.4.msi/download [32]

[33]

Домашна страница: http://live.gnome.org/Dia [34]

Версия за Windows: http://dia-installer.de/download.html [35]

[36]

ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ

Домашна страница: http://7-zip.hit.bg/ [37]

Версия за Windows: http://7-zip.hit.bg/download.html [38]

[39]

Повечето от споменатите до тук програми можете да намерите събрани на едно място и на роден език в диска Учи свободен [40], създаден от Данаил Трайчев. Друг подобен проект е OpenDisk [41] – включва повече програми, но на английски език.

Свадба