В настоящата статия ще направя бърз преглед на един приятен мениджър на снимки, които макар и още в началото на развитието си, вече може да се похвали с приятен набор от функции. Програмата се нарича Shotwell.

Сред възможностите на програмата са:

  • внасяне на снимки от локален диск, преносими носители и свързани фотоапарати;
  • групиране на снимките по време на създаване;
  • поставяне на етикети към отделни снимки или групи снимки и възможност за организиране по етикети;
  • недеструктивно редактиране на снимките – завъртане, оптимизиране, цветови баланс, червени очи, изрязване, насищане, тон и др.;
  • публикуване  на снимки във Facebook, Flickr  и Picassa.

За да я инсталирате под Убунту 9.10/10.04, пуснете Мениджъра на пакети Synaptic и добавете следното хранилище:

ppa:yorba/ppa

След това презаредете хранилищата на пакети и инсталирайте пакета shotwell. След инсталацията програмата боже да бъде намерена в Програми – Графика.

Забележка: В УСУ 4.0 програмата е предварително инсталирана.

При пускането на програмата, би трябвало да видите подобен изглед:

От навигационния панел, намиращ се от лявата страна, имате достъп до цялата колекция снимки, до отделните събития (групирани по дата) и до различните етикети, които сте дали на снимките си.

При първото стартиране, вашата колекция ще бъде празна, затова първата ви работа е да я попълните, като внесете снимки. Внасянето може да стане по три начина:

  • Чрез пускане и влачене на снимки (или папки със снимки) от файловия браузър директно в прозореца на програмата – При тази процедура снимките ще бъдат копирани от оригиналното си местоположение в библиотеката на Shotwell. Стандартно програмата внася вашите снимки във вашата Домашна папка в подпапка Изображения. В Изображения на свой ред се създават различни подпапки за различните внесени снимки. Ако не желаете подобно дублиране на данните (напр. снимките, които внасяте са на същия твърд диск) докато влачите снимките с мишката, задръжте натиснати бутоните Ctrl+Shift и пуснете снимките в прозореца на Shotwell. По този начин мениджъра на снимки ще внесе в библиотеката само връзка към снимките и няма да губите излишно дисково пространство в дублиране на съдържание;
  • От интерфейса на Shotwell – От прозореца на Shotwell отворете менюто Файл, след което цъкнете на Внасяне от папка. Ще се отвори нов прозорец от който ще можете да изберете откъде да се внесат снимките и дали да се копират или само да се направи връзка към тях;
  • От фотоапарат – когато той е свързан и засечен, ще се появи в навигационния панел на Shotwell. След това от там ще можете да прегледате и внесете всички или избрани снимки.

След като внесете снимките, ще може да ги разглеждате като от левия панел разлиствате появилите се групи. За удобство снимките се групират по година, месец и дата:

Цъкането на дадена година ще ви покаже списък от всички събития, като всяко от тях е представено от отделно умалено изображение:

Възможно е да преименувате дадено събитие или да слеете две или повече маркирани събития в едно. Тези действия са достъпни с цъкане на десен бутон на мишката върху събитие. За да видите съдържанието на дадено събитие, цъкнете два пъти върху него:

За да разгледате по-отблизо дадена снимка, просто цъкнете два пъти на нея:

Възможен е и преглед на пълен екран, както и пускането на прожекция, при която снимките се сменят след определен интервал (активира се с F5). Също така на всяка снимка можете да поставяте етикет. Той ще се появи в лявата част на прозореца и ще ви позволи да преглеждате снимките, групирани по етикети:

Полезна е възможността на Shotwell за бърза редакция на разглежданата снимка. Наличните за това инструменти се намират в панел под отворената снимка. Интересен е начинът по-който програмата прави тези промени. Те са недеструктивни, т.е. оригиналната снимка не се променя. Същевременно, противно на логичното очакване, не се създава копие на снимката – това би заело допълнително място на диска. Вместо това Shotwell запомня съвкупността от промени, които сте направили на дадена снимка и при зареждането ѝ ги изпълнява автоматично. Това става светкавично и няма никакво забавяне, така че е действително хитър начин за редактиране. По този начин е възможно да запазите различни копия на дадена снимки, без това да ви коства нищо.

Качването на снимка някоя от онлайн услугите Facebook, Flickr или Picasa също е лесно – маркирайте умаленото изображение на снимката в събитието и от менюто Файл изберете Публикуване. Ще се пусне помощник, който ще ви преведе през 2-3 стъпки за изобор на услуга и попълване на данните за вписване:

Това накратко са възможностите на Shotwell. За повече информация можете да погледнете статията в онлайн ръководството на УСУ тук или на официалната страница на програмата.

В заключение мога да кажа, че личните ми предпочитания категорично поставят Shotwell над стандартния в Убунту мениджър на снимки F-Spot. Най-важните причини за това са липсата на зависимост към Mono библиотеките (пряко свързани с неясни и потенциално опасни лицензи на Microsoft), малкият размер, по-голямото бързодействие и по-ниските системни изисквания.