Вълната от свободен (или поне безплатен) софтуер се разпростира все повече и
повече и не подмина дори Microsoft. Софтуерният гигант възнамерява да
пусне следващата версия на Microsoft Works напълно безплатно. Microsoft
Works може да се разглежда като силно орязана версия на Microsoft
Office, вклчваща в себе си адресна книга, каленар, силно орязани версии
на Word и Excel и програма за преглед на PowerPoint слайдове. Дотук
добре. Но все още не са дошли времената когато Microsoft ще пуснат
безлатен софтуер и той няма да носи и определени неудобства на
потребителя. Неудобствата тук са поне три:

1. Макар да поддържа файловите формати на Microsoft Office (които
сами по себе си са далеч от официален международен стадарт), Microsoft
Works използва собствени файлови формати, които само водят до по-голямо
объркване сред потребителите;

2. По време на работата с Microsoft Works ще се появяват рекламни
съобщения, което е силна предпоставка за дразнене и разсейване на
потребителите;

3. За да се работи нормално с приложенията на Microsoft Works, при
наличие на Windows XP са необходими минимум 256МБ памет, при Windows
Vista впечатляващите 1.5ГБ памет!?! И това за базов офис пакет при това
съпътсван от реклами…

Засега мога да поблагодаря на господата на Microsoft… и да продължа
да си ползвам пълният с екстри, безплатен, свободен и удобен OpenOffice.