В предходна статия, lokster сподели с вас ползата, която може да имате от изключването на поддръжката на IPv6 във Firefox. Днес ще ви покажа как да направите подобно нещо в Убунту, но на системно ниво. Ползата от това в повечето случаи ще е ускорение на връзката на всички приложения, използващи Интернет за достъп до различни ресурси. Изключването на IPv6 e обратимо – на по-късен етап винаги може да го включите отново с минимални усилия.

Ето как става и самото изключване:

  • Натиснете клавишите Alt+F2 и изпълнете командата:
gksu gedit /etc/sysctl.conf
  • В края на отворилият се файл поставете следния текст:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1
  • Запазете и затворете файла;
  • Рестартирайте системата, за да влязат промените в сила. Алтернатива на рестартирането е да си пуснете един Терминал и да изпълните командата:
sudo sysctl -p

Тя ще направи промените незабавно активни.

  • Ако се наложи да включите повторно поддръжката на IPv6, просто отново отворете /etc/sysctl.conf и заменете net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 с net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0. След това рестартирайте системата и ще си имате отново активна IPv6 поддръжка.