Ако искате да накарате шрифтовете от Windows, които са инсталирани в УСУ (или в Убунту чрез пакета ttf-mscorefonts-installer) да изглеждат така:

вместо така:

може да го направите много лесно. По описания метод ще бъде изключено заглаждането само на шрифтовете от windows, без това да влияе на останалите шрифтове.
За целта си отворете текстовия редактор от менюто Програми -> Помощни програми -> Текстов редактор (gedit).
В него поставете следния код:

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Arial</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Arial Black</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Andale Mono</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Comic Sans MS</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Courier New</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Georgia</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Impact</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Tahoma</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Times New Roman</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Trebuchet MS</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Verdana</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
 <match target="font">
 <test qual="any" name="family">
 <string>Webdings</string>
 </test>
 <edit mode="assign" name="antialias">
 <bool>false</bool>
 </edit>
 </match>
 
</fontconfig>

След това запишете файла с име .fonts.conf (с точка отпред) в домашната ви папка. След 2-3 секунди промените влизат в сила за всички програми.
Ако имате отворени някакви интернет страници, просто ги презаредете за да влезе в сила промяната.
Ако постигнатият резултат не ви харесва – изтрийте файла .fonts.conf, и всичко ще се върне в изходно положение. Имайте предвид че файлът е скрит и трябва във файловия мениджър да натиснете CTRL+H за да го видите.