Преди време в статията Оптимизиране на работната среда GNOME за малки екрани ви дадох някои практически съвети, които могат да ви помогнат да работите по-комфортно. В нея загатнах за възможността да смените визуалната схема на GIMP от Default на small, за да спестите допълнително място. Днешната кратка статия е своеобразно допълнение към тази тема.

Можете да постигнете допълнителна компактност на интерфейса на GIMP чрез използването на още по-оптимизирана тема. Можете да използвате например темата micro, която създадох на база на small и можете да бъде изтеглена от тук.

След изтеглянето, разархивирайте съдържанието на архива и появилата се папка micro, преместете в домашната си папка в подпапка /.gimp-2.6/themes/. Папката .gimp e скрита и за да я видите, трябва във файловия мениджър да натиснете клавишната комбинация Ctrl+H.

Сега стартирайте GIMP и от менюто Редактиране пуснете Настройки. Намерете частта Визуална схема и изберете small. След 1-2 секунди темата би трябвало да се приложи. Използвайте освободилото се място за да намалите размера на плаващите прозорци до по-приемливи размери. Така можете да постигнете подобен резултат, който поне за мен е по-удачен за малки екрани:

Допълнителна оптимизация можете да постигнете чрез редактирането на конфигурационния файл на GIMP. В папката .gimp-2.6/ отворете файла gimprc с текстовия редактор. На нов ред в него поставете следния текст:

(toolbox-wilber no)

Запазете и затворете файла. При следващото стартиране на GIMP ще забележите, че в плаващия прозорец с различните инструменти вече липсват двете малки безполезни очички, стоящи най-горе, което ви освобождава още 20-на пискела вертикално място.