След известно умуване двамата с lokster решихме да спрем възможността за поръчка на изданията на УСУ на оригинален носител. Причината за това, както вероятно се досещате е чисто финансова – просто не можем да си позволим да правим първоначални разходи за физически носители и печат, при положение, че неминуемо част от тях няма да бъде възвърната. Вместо това решихме, че е по-добре ако правим разходи за подобни материали, те да бъдат за различни представителни събития, в които участваме.

Благодарим на всички, които до момента поръчваха УСУ и по този начин бяха избрали да ни подкрепят. Всеки от вас, желаещ да подкрепи УСУ, може да направи това по няколко начина, изброени на http://learnfree.eu/support_us. А ако търсите как да ни подпомогнете  по други начини, погледнете на http://learnfree.eu/welcome/contribute.