Тази програма ще е полезна на хората, които имат акумулаторни батерии, но зарядното им не е от „интелигентните“, и не се изключва автоматично.
За да предпазите батериите от дефектиране, и за да не им съкращавате живота, е добре да ги зареждате точно определено време.
За батериите с различни капацитети времето за зареждане е различно, и зависи както от капацитета, така и от конкретното зарядно което ги зарежда (по-точно от тока който то осигурява).
Самата програмка не прави кой знае какво – изчислява съвсем просто уравнение с 3 променливи, което може да сметнете и с обикновен калкулатор (ако знаете уравнението 🙂 )

Самата формула е

ВРЕМЕ = КАПАЦИТЕТ / ТОК * 1.2

където ВРЕМЕ е времето за зареждане в часове, КАПАЦИТЕТ е капацитета на батерията в милиамперчаса, а ТОК е токът в милиампери, който зарядното осигурява.
Естествено, това не е съвсем „точна наука“, така че стойността ВРЕМЕ е приблизителна – зависи от много фактори. Но така или иначе е добра отправна точка.
Ето снимка от програмата:

Може да я изтеглите като deb пакет (съвместим с УСУ, Ubuntu, Debian) – battery-charge-calculator-0.2-all.deb [17КБ]

Може да я инсталирате и чрез мениджъра на пакети ако сте с УСУ
Ако сте с Ubuntu, може да я инсталирате като си добавите хранилището на СКСС. Това става като изпълните в терминал командите

echo "deb http://download.learnfree.eu/repository/skss / #SKSS" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://download.learnfree.eu/repository/skss/repo.pub.asc -q -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install battery-charge-calculator

След това може да си пуснете viDown от менюто Програми – Помощни програми – Калкулатор за NiCD и NiMH батерии
Сорс-кода може да изтеглите чрез Bazaar от https://code.launchpad.net/~skss/+junk/battery-charge-calculator