Почти всеки от нас, използващ компютър, има поне едно допълнително устройство, което се свързва с него. Телефон, MP3 плеър, таблет, флаш памет или друго – независимо от вида му, ние очакваме при свързване компютъра да ни предложи най-логичните действия. Това може да бъде отваряне на снимките, прослушване на музиката, зареждане на видеото или други подобни действия.

В Линукс един от начините, чрез който системата открива какво да ви предложи в зависимост от включеното устройство, е пакетът media-player-info. Чрез него се предоставя своеобразна база данни, съдържаща максимално подробен списък с устройства, свързващи се към компютъра в USB Mass Storage режим. Едва ли е трудно да се досетите, че колкото и да е подробна тази база данни, тя изостава пред бурните темпове, с които на пазара се появяват нови и нови мултимедийни устройства. Така че, ако имате някакво външно USB устройство, какво ще кажете и вие да помогнете за подобряване на Линукс поддръжката му? Това съвсем не е трудно и ще отнеме съвсем малка част от ценното ви време. Ето как можете да го сторите.

Отворете си този адрес – http://cgit.freedesktop.org/media-player-info/tree/media-players – и проверете дали вашето устройство фигурира там. Ако го няма, заредете тази страница – http://ernstfamily.ch/jonathan/2010/10/help-me-make-your-music-player-or-phone-recognized-as-such-under-linux/ – и като нов коментар добавете следната информация:

 • Device name: Модел на устройството; напр. XPERIA X1i
 • Manifacturer: Производител на устройството; напр. Sony Ericsson
 • USB ID: идентификатор на устройството, напр. usb:0bb4:0c1f ; Тази информация можете да получите, като си пуснете Терминал и изпълните командата lsusb при включено ваше устройство. Ако не сте сигурни кой точно е идентификаторът, може да пуснете целия изход на командата.
 • Music folder(s): Име на папка с музика; напр. /My Music; тук се има предвид стандартната папка, в която самото устройство обикновено помества и търси музиката;
 • Music formats: Стандартно поддържаните файлови формати за музика, напр.  .mp3, .aac, .wma и т. н.
 • Playlists folder: Папка, в която се съхраняват списъците за изпълнение, напр. /Playlists; Има се предвид стандартната такава папка за устройството (ако има такава);
 • Playlists formats: Стандартно поддържаните файлови формати за списъци за изпълнение, напр. .m3u, .pls и т. н.
 • Cover folder: Папка за съхраняване на обложките (ако има такава), напр. /Covers
 • Cover formats: Поддържани файлове за обложките, напр. jpeg
 • Video folder: Име на папка с видео; напр. /My Videos; тук се има предвид стандартната папка, в която самото устройство обикновено помества и търси видео клиповете;
 • Video formats: Стандартно поддържаните файлови формати за видео, допълнени със стандартната за устройството разделителна способност. Напр. mp4&width=320&height=240. При липса на толкова подробна информация може да се посочат и само разширенията, напр. .mp4, .3gp, .avi и т. н.

Предоставената от вас информация ще бъде прегледана и добавена към базата данни на media-player-info и при някое от обновяванията на системата ви, евентуално ще влезе в сила, осигурявайки  по този начин по-добра поддръжка на устройствата освен за вас и за голям брой други потребители, притежаващи същото устройство.