- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

Разпознаване на компютри с Windows чрез host имената им

Тези от вас, които използват Убунту в комбинация с Windows машини, свързани в мрежа може би са открили един досаден пропуск при разглеждането и достъпа до тях. Става дума за това, че когато се опитате да намерите система като използвате host името и, което и е дадено от Windows, Убунту ви дава грешка, че конкретната система не може да бъде открита. В същото време ако се опитате да достигнете до нея чрез директно посочване на IP адреса и, няма проблем да го направите.

По-долу ще ви покажа как бързо да поправите този пропуск:

sudo gedit /etc/nsswitch.conf

hosts:         files dns wins

След тази стъпка вече би трябвало когато се опитате да достигнете до компютър, използвайки host името му, всичко да работи правилно.

Приятна работа!