От днес е налична нова версия на две от изданията на българската операционна система УСУ. Версията е 6.1 и касае УСУ Мини (http://learnfree.eu/mini) и УСУ Десктоп (http://learnfree.eu/desktop).

Тази версия не носи нови приложения или генерални промени по отношение на системата. Основното и предназначение е да осигури по-актуална начална база на УСУ спрямо версия 6.0, която излезе преди повече от 2 месеца. Сред промените са:

  • Обновен е приложният софтуер към февруари 2011. Това включва актуални версии на много от приложенията от работната среда GNOME, както и  на уеб четеца Mozilla Firefox, и на офис пакета OpenOffice.org;
  • По-нова версия на ядрото (2.6.35-26 ), осигуряваща по-добра хардуерна поддръжка;
  • Актуален и допълнен списък със софтуерни хранилища, гарантиращи поддържането на системата актуална; занапред;
  • Изчистени са някои забелязани до момента пропуски в УСУ.

Текущите потребители на УСУ 6.0 няма нужда да инсталират тази версия. Те са получили или ще получат промените в процеса на обновяване на системата чрез наличния Мениджър на пакети.

За новите потребители тази версия е препоръчителна, тъй като осигурява най-актуална среда за работа с минимум усилия от тяхна страна.

Както обикновено,  новите версии на УСУ Мини и УСУ Десктоп могат да бъдат изтеглени от http://learnfree.eu.