От днес е налична нова версия на две от изданията на българската операционна система УСУ. Версията е с пореден номер 6.2 и касае изданията УСУ Мини и УСУ Десктоп.

Спрямо версия 6.1 единствената промяна е, че в когато разглеждате DVD медията под Windows,  е сменена програмата за създаване на Live USB флашки. Промяната е наложена от някои докладвани проблеми с предишната програма (невъзможност за засичане на свързани USB флашки, проблем коректното показване на менюто на диска при използване на английски локал и някои други…).

С оглед типа на промяната съществуващите потребители на УСУ, не са засегнати и не трябва да предприемат никакви действия за обновяване на системата си.

УСУ Мини 6.2 и УСУ Десктоп 6.2 ще намерите за свободно изтегляне на обичайното място – http://learnfree.eu/, а обновени инструкции за използване на новата програма за Live USB флашки на http://learnfree.eu/boot-usu-from-usb