По подразбиране, в Ubuntu при преглед на папка в която има видео файлове, те се показват така:

В УСУ 6.x подобни миниатюри изобщо липсват, понеже няма инсталиран плейъра Totem, който всъщност отговаря за генерирането им.
В Ubuntu пък, ако премахнете Totem – понеже искате да използвате по-добър плейър, миниатюрите също ще изчезнат.
Затова, за хората които са избрали да използват VLC, направих алтернативен начин за генериране на миниатюрите – естествено чрез VLC.
По този начин, дори да нямате инсталиран Totem, може да имате аналогични миниатюри:

В УСУ7 миниатюрите ще се генерират по този начин, и в него няма да има нужда да инсталирате нищо.
За по-старите версии на УСУ или стандартното Ubuntu обаче, е нужно да инсталирате пакета nautilus-vlc-thumbnailer от хранилището на СКСС.
Ако използвате която и да е версия на УСУ, вече имате добавено това хранилище, и трябва единствено да инсталирате въпросния пакет от мениджъра на пакети Synaptic (пуска се от менюто Система – Администриране – Мениджър на пакети).

Ако сте с Ubuntu, може да изтеглите ръчно пакета nautilus-vlc-thumbnailer-0.1.1-all.deb, или (по-добрият вариант) – да си добавете хранилището на СКСС.
Това става като в Терминал (пуснат менюто от Програми – Помощни програми – Терминал) изпълните следните команди:

echo "deb http://download.learnfree.eu/repository/skss / #SKSS" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://download.learnfree.eu/repository/skss/repo.pub.asc -q -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install nautilus-vlc-thumbnailer

Накрая трябва да излезете от потребителската сесия, и да се впишете отново.