От вчера компанията Oracle вече не е собственик на правата върху офис пакета OpenOffice.org. Целият  програмен код става свободно достъпен и е дарен на Apache Software Foundation.

Този ход от страна на Oracle не е съвсем неочакван, след като компанията не съумя да изгради общност, когато преди време придоби правата върху OO.o. Дори обратното, с поведението и бизнес амбициите си тя принуди почти всички досегашни разработчици да вземат наличния свободен код и да основат друга разновидност на OO.o, наречена LibreOffice. И докато през последните месеци LibreOffice се развиваше стабилно и с все по-бързи темпове, налагайки се в повечето нови Линукс дистрибуции, OpenOffice.org остана встрани, почти изкуствено поддържан от Oracle.

Apache Software Foundation e добър приемник на кода на OO.o, тъй като под крилото й има и други свободни проекти, макар и предимно свързани с мрежи, сървъри и изчисление на данни. Едно от хубавите неща, които могат да се случат сега е LibreOffice и OO.o да се слеят обратно в един проект, елиминирайки по този начин ненужното дублиране на човешки ресурси при разработката си. Към момента няма официално потвърждение за подобно нещо, но пък има известни очаквания то да случи на някакъв етап. При всички случаи обаче освобождаването на OpenOffice.org от Oracle ясно показва в някои случаи сплотената общност може да надделее над бизнес интересите на дадена компания, пък била тя и мощна като Oracle…