Gnac е симпатична малка програма за работната среда GNOME, с чиято помощ може много лесно да конвертирате всякакви аудио формати.
Една много полезна нейна функция е възможността да конвертира видео в аудио файлове (т.е. да извлече само музиката от музикален клип).
За да инсталирате програмата в УСУ или Ubuntu, е нужно първо да добавите нейното PPA хранилище.
За целта стартирайте Система – Администриране – Мениджър на пакети, от менюто му изберете Настройки – Хранилища, и отидете на раздела Друг софтуер.
Там щракнете бутона Добавяне, и в полето APT Ред въведете ppa:gnac-team/ppa
След това щракнете бутона „Затваряне“, презаредете списъка с пакети от бутона „Презареждане“ и инсталирайте пакета gnac.

Ако не ви се щрака по менюта, за по-бързо, може просто да стартирате Програми – Помощни програми – Терминал, и в него да изпълните следните команди за да я инсталирате:

sudo add-apt-repository ppa:gnac-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnac

Програмата се намира в Програми – Звук и Видео – Gnac. Ето я:

Работата с програмата е пределно лесна – от бутончето „+“ в горния ляв ъгъл се добавят файлове в списъка за конвертиране, а от падащият списък в долния ляв ъгъл се избира форматът към който ще се конвертират файловете.
Накрая се щрака бутона „Конвертиране“ и готово.
Конвертираните файлове се записват на същото място и със същото име като оригиналните, само разширението им е различно (в зависимост от формата).

Накрая ще отбележа че музикалният плейър Clementine, който ще бъде инсталиран по подразбиране в УСУ7, си има такава вградена функция, която е почти аналогична, така че тази програма няма да ви е нужна ако го използвате.