Неотдавна Полското Министерство на образованието публикува изявление, с което приканва учебните заведения да използват повече свободни програми. Министерството е публикувало документа само няколко дни след проведена национална кампания за насърчаване на използването на такъв софтуер. Според оповестените резултати от кампанията около 30%  от взелите участие 90 учебни заведения са започнали да използват свободен софтуер. Най-честият сценарии е бил инсталирането на някоя от популярните Линукс дистрибуции, като е запазен и Windows.

В самата публикация Министерството обръща специално внимание на OpenOffice и го сочи като алтернатива, която успешно може да замести собственически приложения  и да спести сериозен финансов ресурс.

Мога само да поздравя Полското Министерство за правилния начин на мислене… и да се запитам, дали и кога тук ще видим подобна тенденция.

Оригинален текст: http://www.men.gov.pl/edukacja_informatyczna/ict/open_source.php