В Швейцария се получи интересна ситуация, касаеща свободния софтуер. Тамошното правителство имаше планове да пусне софтуера OpenJustitia под свободен лиценз GPLv3. OpenJustitia e софтуер за документооборот, разработен от федералния съд за собствените му нужди през 2007 година, след като преценява, че никой от съществуващите продукти на пазара, не задоволява пълно нуждите му. Няколко години по-късно е взето решение този софтуер да стане напълно свободен. Чрез пускането му като свободен софтуер, той ще стане достъпно решение и за други съдилища, както и за използване извън съдебната система.

На поне четири частни фирми предлагащи собственически решения в тази сфера, обаче това решение изобщо не се хареса. Причината е, че смятат, че по този начин те ще загубят част от сделките, които до момента са имали с различни съдилища. Те настояват, че вместо да пускат OpenJustitia като свободен софтуер и да поддържат голям IT отдел, властите трябва да се обърнат към пазара и да проучат и използват предлаганите там решения. Съдът от своя страна защитава решението си, като  логично посочва, че бидейки свободен софтуер, частните фирми спокойно могат да разгледат, използват и дори да създават платени продукти на база на кода на OpenJustitia. На тях обаче това явно не им е достатъчен гарант и в наглостта си да налагат платените си решения са повдигнали въпроса дори пред швейцарския парламент, където нещата ще придобият неизбежен политически оттенък. Специална контролна комисия ще се занимае и ще излезе с решение на проблема някъде след края на лятото.

Аз лично се съмнявам държавата да се съобрази с тези фирми, които с действията си изобщо не вдъхват доверие, че предлагат качествени и надеждни продукти. В крайна сметка, ако е така, от какво толкова се страхуват, нали?

Повече информация по случая: http://www.osor.eu/news/ch-proprietary-competitors-delay-unwrapping-of-open-source-dms