От вчера в Интернет са достъпни тестови хранилища с разширения и шаблони за свободния офис пакет LibreOffice (http://www.libreoffice.org).

До момента LibreOffice използваше хранилищата на OpenOffice.org. Новите хранилища ще заложат на по-голямо участие на потребителите в даването на обратна връзка за качеството на предлаганите разширения и шаблони. Друга разлика е, че в тях ще се допускат само разширения и шаблони, които са със свободен лиценз. Към момента изборът е повече от скромен, но съдейки по скоростта на развитие на LibreOffice, вероятно списъкът ще нараства бързо.

Хранилищата са достъпни на следните адреси:

http://extensions-test.libreoffice.org/extension-center – разширения

http://templates-test.libreoffice.org/template-center – шаблони