Едно от най-объркващите неща за потребителите преминаващи от Windows към ГНУ/Линукс е разположението на директориите (папките) в новата операционна система. Разликите са ясно забележими:

1. За разлика от Windows, където имаме устройства/дялове с имена C:, D:,E:, при ГНУ/Линукс има т.нар. root partition (главен дял), в който са монтирани всички хардуерни устройства, директории на компютъра и други дялове; Объркваща на пръв поглед тази структура си има своите предимства – няма разбъркване на имената на устройствата при добавяне/премахване на нови; За разлика от Windows, където обикновено цялата операционна система се намира на един дял на един твърд диск, тук различните директории могат да са монтирани и на други дялове на други твърди дискове. Последното дава далеч по-голяма сигурност по отношение дефект на диска или случайно изтриване на данни;

2. В Windows се използва този формат за достъп до даден файл:

C:\Folder\Subfolder\file.txt

В Гну Линукс вида на горната команда е:

/Folder/Subfolder/file.txt

Видна е разликата в използваните наклонени черти и замяната на буква на устройството с root partition, в която е монтирана папката Folder. Важно е да се знае, че под ГНУ/Линукс ИМА значение дали името на директорията и файла е с главни или малки букви. Т.е. /Folder/Subfolder/file.txt е съвсем различно от /folder/subfolder/File.txt

След тези необходими уточнения накратко ще представя описание на вида и предназначението на основните директории в Убунту:

/ – root или главен дял. Това е корена на цялата структура от устройства, дялове и директории на компютъра. Всичко останало е подчинено и монтирано в нея като поддиректории. Всеки път за достъп към определена директория задължително започва със знака /

/boot – тук се намират файловете, които се четат и изпълняват при начално стартиране на операционната система.

/root – това е директорията, в която се намират файловете на root потребителя. Този потребител е аналог на Administrator-a от Windows. Правата му за промяна и настройка се простират върху цялата операционна система. Поради реалната възможност при невнимание да се нанесат сериозни щети, използването на този потребител следва да се прави от наистина запознати лица с администрирането на ГНУ/Линукс или поне с повишено внимание.

/bin – тук се намират най-основните инструменти за работа с Убунту.

/etc – в тази директория се намират всички конфигурационни файлове на системата.

/dev – това е директорията, в която се намират описанията на всички свързани към компютъра устройства – твърди дискове, CD/DVD, USB Flash, принтери, видео устройства и др. В Убунту за монтиране на removable устройства като CD/DVD, дискове, флаш памети се използва директорията /media.

/home – директория, в която се съхраняват потребителските профили на потребителите на системата. Всеки един потребител се съхранява като поддиректория на /home – напр. потребител svetli ще намери данните си в /home/svetli/. В рамките на тази директория се съхраняват личните файлове (по подобие на My Documents), както и потребителските настройки на всички използвани програми – уеб браузър, офис пакет и всичко останало което се сетите. Всъщност в рамките на ежедневното нормално ползване на компютъра именно това е мястото, което най-често ще посещавате за да работите с документите си, да речем.

/tmp – както името подсказва, тази директория е за съхранение на файлове, които са необходими само временно. Обикновено тя се самопочиства през определен период.

/usr – тук се намират програми и инструменти, които не са включени в съдържанието на /bin и /etc. Такива са напр. различните игри, визуални теми, допълнително инсталирани програми и др.

Накратко това беше описанието на основните директории, с които един потребител неизбежно ще се сблъска при работата си с Убунту. По-пълно описание на вида и произхода на този тип подредба може да се намери на http://en.wikipedia.org/wiki/Filesystem_Hierarchy_Standard

В завършек мога да дам една малка препоръка на потребителите, желаещи да си инсталират Убунту. Ако мястото на диска ви позволява и горната структура не ни обърква, добре е при подготвяне на твърдия диск за инсталация да създадете различни дялове, в които да определите да се монтират / и /home папките. Това ще ви даде по-голяма сигурност от загуба на данни. Освен това при преинсталиране на Убунту, няма да ви се налага отново да правите свой потребителски профил, нито пък настройки на всички програми, които сте ползвали – необходимо е просто при инсталацията да посочите къде се намира вашия предишен /home дял и Убунту ще си използва всичко в него.