Още един пример, че компютърните игри далеч не са само загуба на време – с помощта на компютърната игра Foldit, учените откриха структурата на ключов ензим на вирус, подобен на вируса на СПИН.
Подобни ензими се наричат ретровирусни ензими, и играят ключова роля при разпространението на вирусите. Което означава че доброто познаване на структурата им, може да помогне на учените по пътя към откриването на ефективни средства срещу тези болести, в случая – СПИН.
Играчите са успели да подредят структурата на ензима за по-малко от 3 седмици – впечатляващо време на фона на десетилетието през което учените са се мъчили с проблема.
Естествено, и учените имат заслуга за откритието, тъй като тъкмо Вашингтонският университет е този, който направи играта Foldit.
Процесът чрез който живите организми синтезират протеините (протеинова биосинтеза), както и процесът чрез който протеините се кодират в ДНК е доста добре познат от учените.
Много по-труден за изучаване е процесът, при който протеинът се превръща в работеща триизмерна структура – така нареченото „сгъване“.
Именно там се намесва играта Foldit – вместо да разчита на компютър, играта използва човешкият мозък за да открие вярната структура.
Оказва се, че тази тактика е успешна…

Foldit има версии за Linux, Windows и Mac. Можете да ги изтеглите от http://fold.it/portal/ – в случай че ви се сгъват протеини.

Снимка от играта: