Преди по-малко от два месеца на страниците на СКСС писахме за тестовите хранилища с разширения и шаблони за свободния офис пакет LibreOffice – http://skss.learnfree.eu/archives/3176.

Тестовият период приключи и хранилищата вече са с официален статут. Хранилището с разширения е достъпно на адрес http://extensions.libreoffice.org/extension-center, а това с шаблони можете да намерите на адрес http://templates.libreoffice.org/template-center.

За времето на тестовия период броят на разширенията и шаблоните постепенно се е увеличил и към момента те са съответно 38 и 14. Очакванията са, че броят им ще продължи да се увеличава. Припомняме ви, че отличителната особеност на тези хранилища е, че публикуваните в тях разширения и шаблони са напълно свободни за използване и разпространение.