В настоящата статия ще ви покажа как с не много големи усилия под Убунту 8.04 може да превърнете мобилния си телефон разполагащ с  wi-fi или bluetooth в безжична уеб камера, която може да използвате за Skype или други подобни приложения. За целта ще ви трябват:

– мобилен телефон със Symbian OS s60 v2/3, разполагащ с bluetooth/wifi и камера или

– мобилен телефон с UIQ v3, разполагащ с bluetooth/wifi и камера или

– мобилен телефон с поддръжка на java разполагащ с bluetooth/wifi и камера

– настолен/мобилен компютър с bluetooth или безжична мрежа

AVLD модул за ядрото

– приложението Movino, инсталирано на компютъра и на мобилния телефон

Описаните по-долу стъпки представляват личния ми опит с Nokia E51 и Nokia 6120 classic и 2 мобилни и 1 настолeн компютъра. Възможно е при вас не всичко да мине гладко и да работи правилно. След тези уточнения, ако още не сте се отказали нека започваме… 😉

1. Отворете един терминал и изпълнете командата:

sudo apt-get install g++ libbluetooth-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg62-dev libtheora-dev libvorbis-dev libvorbisenc2 libogg-dev

Тези пакети ще са ви необходими на по-късен етап за инсталиране на софтуера за прихващане на видео потока;

2. От тук си свалете необходимия модул за ядрото и го разархивирайте напр. на Работната площ;

3. Отворете си един терминал и идете до папката, където сте разархивирали горния файл – напр. при мен е на Работната площ и за целта стигам до папката с команда

cd /home/svetli/Desktop/avld_0.1.3/

4. След като сте стигнали до горепосочената папка в същия терминал напишете

sudo su

и въведете паролата си, след което изпълнете командата

make && make install

и изчакайте инсталацията да приключи.

5. От същия терминал изпълнете командата

avld palette=1 fps=0

Тя ще зареди необходимия модул в ядрото и той ще е готов за използване.

6. От тук си изтеглете приложението movino, което ще трябва да инсталирате на компютъра си и го разархивирайте.

7. Отворете си един терминал и идете до папката където сте разархивирали горния файл, в подпапка linux-app – напр. при мен е на Работната площ и за целта стигам до папката с команда

cd /home/svetli/Desktop/trunk/linux-app/

8. Вече намирайки се в подпапка linux-app изпълнете командата

make

и изчакайте докато процеса завърши.

9. Ако горния процес е завършил успешно в същия терминал изпълнете командата

./movino -b -t -v /dev/video0

В резултат на тази команда, в Терминала ще се появи информация, че не е намерен видео поток. На този етап това е нормално. Оставете терминала отворен за да продължи movino да следи за входящ поток.

10. Сега е време да подготвите и телефона си. От тук изтеглете мобилната версия на movino в зависимост от това с коя версия на Symbian или UIQ е телефона ви. В моя случай с Nokia E51 това е този файл. Ако телефонът ви не е със  Symbian OS, но поддържа JAVA, може да изтеглите JAVA версията на movino от тук.

11. Инсталирайте програмата на телефона си и я пуснете. Би трябвало да видите екран подобен на този:

p1100267.JPG

12. Използвайте менюто Options и от Connect изберете начин на свързване към компютъра. В случая аз съм избрал TCP/IP, т.е. решил съм да използвам домашната си безжична точка за достъп и wifi свързване от телефона:

p1100269.JPG

13. Попълнете IP адреса на компютъра, към който ще се свързвате:

p1100270.JPG

14. След като натиснете ОК телефонът ви сам ще си пусне wifi картата и ще можете да си изберете желаната точка за достъп. При успешно свързване на екрана на телефона ще се появи информация за потока:

p1100271.JPG

15. За да опитате дали всичко работи както трябва пуснете си Skype и от настройките на видео устройството направете тест на камерата. Би трябвало да видите изображението си:

p1100272.JPG

Честито! Току що се сдобихте с безплатна wifi уеб камера с обхват поне 20-30 метра. 🙂

Ако не разполагате с wifi и желаете да използвате bluetooth за свързване към компютъра ще трябва да положите още малко усилия. Стъките до т. 12 включително са същите. Допълнително трябва да направите следното:

1. Уверете се, че имате активен bluetooth на компютъра. Може да погледнете тази статия за допълнителна информация;

2. Тъй като в текущата версия на приложенията за управление на bluetooth връзките в Убунту има все още нерешен бъг, ще трябва да добавите временно ново хранилище, от което да ги осъвремените. За целта си пуснете мениджъра на пакети Synaptic и добавете следните две хранилища:

deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-kennynet/ubuntu hardy main

deb-src http://ppa.launchpad.net/ubuntu-kennynet/ubuntu hardy main

3. След горната стъпка опреснете източниците на  софтуер и от лентата с инструменти изберете всички предложени пакети за актуализация. Измежду тях трябва да е пакета bluez-utils. Изчакайте актуализацията да завърши и затворете Synaptic.

4. Сега се върнете на т. 12 и вместо tcp/ip, изберете bluetooth. Изчакайте връзката да се осъществи и се радвайте на току що настроената си bluetooth уеб камера!

Допълнение: Ако желаете камерата да работи при всяко пускане на системата, можете да си отворите един Терминал и да изпълните командата

sudo gedit /etc/modules

и в отворилия се файл да добавите този ред:

avld palette=1 fps=0

Запазете и затворете файла.

Допълнително можете да си направите един малък скрипт, с който да си стартирате movino по-лесно. Първо от Програми – Помощни програми си пуснете Текстов редактор и в папката linux-app, където се намира movino създайте текстов документ със следното съдържание:

#!/bin/bash
./movino -b -t -v /dev/video0

Запазете файла под някакво име (напр. movino_autostart) и затворете файла, след което си отворете Файловия мениджър Nautilus, цъкнете с десен бутон върху току що създадения файл и от Свойства – Права изберете Да може да се стартира като програма.

Сега от цъкнете два пъти пъти върху файла и при появилия се диалогов прозорец изберете Отваряне в терминал:

movino_execute.png

Това ще отвори movino в терминален прозорец, където програмата мирно и тихо ще очаква видео поток от мобилен телефон.

Приятна работа!