Унгария е поредната страна, оценила предимствата на свободния софтуер. От април 2012 публичните администрации пристъпват към използването само на отворени стандарти за техните електронни документи. Същата промяна очаква и училищата, на които лицензите за Microsoft Office изтичат на първи март и правителството заяви, че вече няма да бъдат подновявани.

Във връзка с новата ИТ политика, администрациите са задължени да приемат и обработват документи в свободен формат, а също и да предоставят всичките си официални документи в такъв формат.

Правителството препоръчва на публичните организации да преминат към използването на свободни офис пакети (като например Libre Office – б. а.), а ако това е невъзможно, ще се наложи да представят икономически и технически основания в своя подкрепа.

По отношение на училищата, правителството е уверено, че нуждите им могат да бъдат задоволени чрез използването свободен и софтуер със свободен код.

Остава да се надяваме, че рано или късно подобно нещо ще се случи и у нас…