Повечето съвременни потребители приемат за неизбежно зло работата с компютъра да ги сблъсква с чужд език, най-често английски. За част от тях това не е проблем – за друга част обаче е. Причините за това може да са различни – непознаване на езика или пък просто раздразнение, че не използваш роден език… Независимо от причината, Убунту може бързо да предложи безпрепятствена работа при това на Български език. Начините това да стане са два. Първият е още при инсталацията на Убунту да се посочи като избран език Български и при активна интернет връзка необходимите фйлове ще се свалят. Ако липсва Интернет връзка или по невнимание не е избран Български език, то тогава се използва вторият начин:

От менюто System->Administration се стартира Language Support.

След тези действия Убунту ще изисква администраторски права за да продължи и ще трябва да въведете администраторската си парола

В този прозорец са изброени всички поддържани езици от Убунту. За да се осигури поддържка и интефейс на Български език е необходимо просто да се избере Bulgarian от списъка с езици и да се сложи отметка в края на реда:

Действията след това са напълно автоматизирани – необходимите
файлове се изтеглят от Интернет, инсталират се и при следващото
рестартиране са достъпни за ползване.

Едно уточнение: За да се променят езиковите настройки е
необходимо след като файловете се изтеглят и инсталират, от падащото
меню
Default Language да се избере Български и да се потвърди с OK.

Това са всички действия за да се сдобиете с преведен на Български език интерфейс на Убунту. Приятна работа!