Нормалният човек не знае за тях, а програмиста – не може без тях… това са в общи линии регулярните изрази.

Според Wikipedia:

В информатиката регулярен израз (англ. regular expression) е символен низ, който описва множества или подмножества с помощта на определени синтактични правила.

И тъй като поддръжката на регулярни изрази, в текстовите редактори които използвам, не е реализирана по най-удобния (за мен) начин, реших типично в мой стил да си направя собствен инструмент, напук на факта че вече има много такива програми.
Програмката е писана на Python, използва GTK интерфейс, и работи с енджина за регулярни изрази на Python:

Има три режима на работа:

  • Съвпадение – при него се търсят само съвпаденията на посочения израз в текста
  • Замяна – замества съвпаденията с посочен текст. Възпожно е използването на „задно заместване“ (Backward Substitution) с помощта на \1, \2, \3 и т.н
  • Изваждане на съвпадения (поради липса на по-удачно име) – при този режим за всяко намерено съвпадение се извежда текст, получен чрез задно заместване в посочения шаблон (съответства на функцията re.expand в Python). Този режим може да е много полезен в определени случаи.

Инсталиране:

Ако използвате УСУ, просто си презаредете списъка с хранилищата в мениджъра на пакети Synaptic, и потърсете пакета regex-tester-gtk.

Ако използвате Ubuntu, можете директно да изтеглите deb пакета, и след това да го инсталирате ръчно, или да си добавите хранилището на СКСС като изпълните в Терминал следните команди:

echo "deb http://download.learnfree.eu/repository/skss / #SKSS" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://download.learnfree.eu/repository/skss/repo.pub.asc -q -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install regex-tester-gtk

Самата програма се пуска от менюто Програми – Разработка – RegEx Тестер