Проблемът с изтеглянето на диска и всички други файлове е отстранен. Промяна във връзките няма. Всъщност има, но тя не ви касае, тъй като автоматично се пренасочвате към вярната връзка за искания файл.

И така – една грижа по-малко…