Своеобразната цифрова библиотека на информационния век, в който живеем, The Internet Archive (http://archive.org/), започна да разпространява цялото си налично съдържание чрез торенти.

Вече са налични над 1.5 млн. торента, като броят им непрекъснато расте. Предлаганото съдържание включва книги, музика, филми и разнообразно друго съдържание, налично до момента в Интернет архива. Всички новодобавяни файлове също ще се предлагат и като торенти. Към момента всички торенти се обслужват от два различни сървъра, но от портала имат амбициите да използват по-широко BitTorrent технологията и да я превърнат в своеобразен механизъм за съхранение на информация. В светлината на обикновеното очерняне на торентите и грешното им асоцииране само с незаконно съдържание, тази инициатива определено внася доза позитивизъм и представя торентите в истинската им светлина – като технология за свободен обмен на информация, знания и идеи, от която човечеството в цялата му съвкупност може само да спечели…