С последни законодателни промени, вече утвърдени от Италианския Парламент, публичната администрация вече е задължена по възможност да избира софтуер с отворен код за нуждите си.

Според промените в закона: „Придобиването на собственически софтуерни продукти е позволено само в случаите, в които сравнителен анализ на техническите и икономически аспекти, е показал невъзможността да се приемат решения с отворен код или друго вече разработено (на по-ниска цена) софтуерно решение в системата на публичната администрация.“*

Макар не всички подробности да са ясни, хубавото е, че още едно европейско правителство правилно разпознава предимствата, които дава свободния и софтуера с отворен код.

Оригиналният текст на новата законодателна разпоредба (на италиански език) може да видите на адрес – http://www.eupl.it/opensource/tag/modifiche-allart-68-cad.

*Неофициален превод за нуждите на статията.