Забележка: ако заглавието на тази статия не ви говори нищо, то тя не е за вас 🙂 Инструкциите са валидни за УСУ 8.1.

Възможно е в разни проекти свързани с училището или университета да ви се наложи да компилирате програми на C++, разчитащи на библиотеката „graphics.h“. Най-общо казано, това е стара библиотека, която не се използва вече, и затова я няма включена в съвременните компилатори. Въпреки това, е възможно да я инсталирате и използвате.

Първо инсталирайте нужните пакети. Командата е следната:

sudo apt-get install libsdl1.2debian libsdl1.2-dev libsdl-image1.2 libsdl-image1.2-dev libsdl1.2-dev guile-1.8 guile-1.8-dev guile-1.8-libs libtool

След това изтеглете http://ftp.cc.uoc.gr/mirrors/nongnu.org//libgraph/libgraph-1.0.2.tar.gz в ~/Свалени.
В терминала изпълнете следните команди:

cd ~/Свалени/
tar -xvzf libgraph-1.0.2.tar.gz
cd libgraph-1.0.2/
./configure
make
sudo make install
sudo ldconfig

Тези команди ще компилират и инсталират нужната библиотека. Имайте предвид че последната команда може да отнеме известно време за да се изпълни. Просто изчакайте.

Ако все още не сте инсталирали CodeBlocks – инсталирайте го със следната команда:

sudo apt-get install codeblocks codeblocks-contrib

Време е за тест. Пуснете си CodeBlocks, и от менюто File -> New -> Project избрах „Console Application“.
Въведете някакво име, път и т.н. за проекта.
След като проекта бъде създаден, в страничната лента в ляво щракнете с десен бутон върху проекта, и изберете „Build Options“:

В отворилият се прозорец пак щракнете на името на проекта в левия панел, след това отворете раздела „Linker Settings“, щракнете бутона „Add“ и добавете „graph“ в Linker Libraries:

Щракнете ОК, и в редактора отворете main.cpp, и сложете следния сорс:

#include <stdio.h>
#include <graphics.h>
 
int main(void)
{
    int gd=DETECT, gm=VGAMAX;
    initgraph(&gd,&gm,0);
    moveto(0, 0);
    setcolor(4);
    rectangle(80,40,100,60);
    rectangle(140,40,160,60);
    rectangle(60,80,80,100);
    rectangle(80,100,160,120);
    rectangle(160,80,180,100);
    getch();
    closegraph();
    return 0;
}

Компилирайте и стартирайте програмата. Би трябвало да видите това:

Това е всичко!
Имайте предвид, че ще трябва да повтаряте процедурата с добавянето на „graph“ в Link Libraries за всеки проект който използва graphics.h.