Ще ви покажа как лесно можете да спестите дисково пространство в УСУ Линукс, като активирате компресия на файловата система.
Това може да стане чрез използване на файловата система btrfs и активиране на вградената в нея функция за компресия.
Самата компресия е прозрачна от гледна точка на потребителя – след активирането й всичко си работи както и преди, и файловете са достъпни както обикновено.
Ако ги копирате върху друг дял (флаш памет и т.н.), те ще бъдат нормални, и няма да са в компресиран вид.

За да активирате компресията за основния дял на УСУ, трябва още по време на инсталацията да си създадете ръчно дяла, и да изберете файловата система да е btrfs вместо ext4. Това е задължително.

usu-btrfs-1

След като инсталацията приключи, рестартирайте и заредете току-що инсталираното УСУ.

След това щракнете клавиша „Super“ (познат още като Windows-клавиш) или Alt+F2 за да се появи диалоговият прозорец за стартиране на програми, в него напишете следната команда и щракнете Enter:

kdesudo kate /etc/fstab

Във файла fstab намерете редовете, които отговарят за монтирането на btrfs дяла (съдържат btrfs в себе си) и заместете „defaults“ с „defaults,compress=lzo“.
Пример – преди:

# / was on /dev/sda10 during installation
UUID=563b43ba-ea7c-4d9b-8391-0bed0ec6562a /               btrfs   defaults,[email protected] 0       1
# /home was on /dev/sda10 during installation
UUID=563b43ba-ea7c-4d9b-8391-0bed0ec6562a /home           btrfs   defaults,[email protected] 0       2

След:

# / was on /dev/sda10 during installation
UUID=563b43ba-ea7c-4d9b-8391-0bed0ec6562a /               btrfs   defaults,compress=lzo,[email protected] 0       1
# /home was on /dev/sda10 during installation
UUID=563b43ba-ea7c-4d9b-8391-0bed0ec6562a /home           btrfs   defaults,compress=lzo,[email protected] 0       2

По този начин ще накарате УСУ да монтира файловата система с опция за компресиране – така че файловете които записвате да се компресират автоматично.
Ако искате компресията да е активна само за домашната ви папка, променете само реда, който съдържа „[email protected]“.
След това рестартирайте компютъра.
Сега остава да накарате файловата система да компресира файловете, които вече са записани на нея. Това става като стартирате терминал от менюто с програми -> Система -> Терминал, и в него изпълните следната команда:

sudo btrfs filesystem defragment -c -v -r /

Изчакайте командата да приключи работа, и всичко е готово!

При току-що инсталирано 32-битово УСУ Мини 9, преди компресията са заети 3.9GB дисково пространство, а след нея – 2.1GB. С други думи, се спестява около 1.8GB дисково пространство!
Имайте предвид че всички видове компресия на файловата система имат един ключов недостатък – обикновено натоварват повече процесора и заемат повече оперативна памет, като в определени случаи могат да доведат до по-ниска производителност. В други пък могат да доведат до по-висока.

Може да използвате компресията и за други дялове с btrfs файлова система, като настройката става по аналогичен начин.
Добра идея ми се струва, да се използва компресия за дял, съдържащ много документи (например някой служебен архив).
Лоша идея е да се използва компресия за дял с видео, музика, снимки (тъй като те така или иначе използват компресия, и няма да спечелите много).

Една тънкост…

Може вместо „compress=lzo“ да напишете „compress=zlib“. Това определя дали да се използва lzo или zlib компресия. lzo компресира повече, но и товари повече.

Като заключение ще кажа обаче, че ако искате да сте сигурни във файловете си и дисковото пространство не ви чак толкова критично, по-добре използвайте ext4. Тя е утвърдена и стабилна файлова система, осигуряваща добра производителност и добра съвместимост.