В предишна статия бяха показани основните стъпки по инсталиране на Убунту. Беше спомената и възможността да се поръча оригинален компакт диск с Убунту и по този начин да се избегне свалянето на *.iso файл и записването му на празен компакт диск. Когато вече разполагате с оригинален диск или сте свалили и “изпекли” *.iso файл остава още един препъни камък, който може да попречи на по-неопитните или плахи потребители да изпробват и инсталират Убунту. Това е настройката на компютъра да се зарежда от CD. Тази настройка е скрита в BIOS-a на всеки компютър и често по подразбиране е указано като първо стартиращо устройство да се търси твърд диск или дискета. За да се промени това трябва да се намери менюто Boot Order (или друго с подобно име) и от списъка с устройства да се посочи като първо зареждащо устройство CD. В BIOS се влиза при стартиране на компютъра с натискане на клавиш Del (Delete). Възможно е клавишът да е различен – F1, F2, F4, F10- при различните производители на дънни платки. Горната процедура елементарна за запознатите потребители, но може да е плашеща или непозната за неопитните.

За тяхно улеснение има един алтернативен и изключително улеснен начин на инсталация, при това със стартиране на инсталацията директно от Windows средата и дори с възможност за премахване от Add/Remove Programs! Става въпрос за програмата WUBI. Тя е един изпълним файл с големина около 10 мегабайта. При стартирането му се появява диалогов прозорец, в който трябва да се посочи език на инсталацията, избрано от вас потребителско име и парола.

По принцип това са всички необходими настройки, които се изискват за да инсталирате Убунту. В случай, че желаете повече контрол върху инсталацията, има бутон Settings, който отваря допълнителни настройки.

Тук има възможност да се зададат различна големина на системните дялове на Убунту; избор на кое Windows устройство да се разположи; клавиатурна подредба и кой вариант на Убунту – Ubuntu, Kubuntu или Xubuntu. В типичният случай до това меню не се стига и след първата стъпка WUBI започва подготовка за инсталирането на Убунту.

По време на тази подготовка има два сценария:

1. Не разполагате с предварително изтеглен *.iso файл. В този случай програмата при наличие на Интернет връзка автоматично си се свързва и си изтегля файла след което продължава с инсталацията;

2. Имате предварително изтеглен *.iso файл. Ако разполагате с вече изтеглен такъв файл, необходимо е само да го поставите в една и съща папка с WUBI и програмата автоматично ще си го засече, след което ще продължи инсталацията. За отбелязване е, че на програмата и трябва *.iso файл не на нормалния диск на Убунту а на т.н. Alternative CD. Той по принцип е предназначен за OEM инсталации и инсталации върху машини с по-малко 256MB системна памет. Дискът може да се изтегли от същото място, от което се тегли и нормалният вариант на Убунту.

Независимо кой от двата метода ще изберете, след като подготви *.iso файла по подходящ начин, WUBI ще ви прикани да рестартирате компютра за да довърши инсталацията.

Тук е мястото да поясня за по-особеният начин на инсталация, който WUBI използва. Програмата всъщност създава три големи файла от няколко гигабайта и указва на Убунту да ги възприема като истински дялове от твърдия диск. По този начин отпада всякаква необходимост от форматиране на истински твърд диск и загуба на данни при грешка. Освен това в случай, че решите да се отървете от Убунту (надявам се да не го направите), трябва само да премахнете WUBI от Add/Remove Programs в Control Panel-a на Windows. Допълнително на това, макар да се използват един вид виртуални дискове, бързината на работа на Убунту не страда забележимо от това. Всъщност може да се усети забавяне само ако Windows устройството, на което WUBI e създал трите файла е силно фрагментирано.

След рестартиране в началният зареждащ екран на Windows се появява още един избор освен Windows, а именно Ubuntu. При първото стартиране на Убунту започва напълно автоматизирана инсталация, по време на която се форматират виртуалните дискове (това изобщо не засяга истинските), инсталират се пакетите и след 15 до 40 минути системата е готова използване.

Това е, което накратко може да се каже за този прелюбопитен и полезен (поне за мен) начин за бързо, просто и обратимо инсталиране на Убунту. Повече информация може да се намери на https://wiki.ubuntu.com/WubiGuide.