Вече
беше споменато, че Убунту включва в себе си добре подбран предварително
инсталиран софтуер. При подбора му са спазени принципите на отворения и
свободен софтуер. По отношение на потребител идващ от Windows света,
тези принципи може да поднесат неприятна изненада. Най-ярък пример за
това е, че след инсталация на Убунту не можете да отворите един
обикновен МР3, AVI или пък FLASH файл. Не, не се шегувам… но и НЕ
казвам, че Убунту ИЗОБЩО не може да отвори такива файлове. Причината е
проста. Например за самата технология МР3 има действащи ограничени
лицензи и в страна като САЩ, използването на МР3 кодиращи/декодиращи
технологии би било незаконно, освен ако не са платени някакви лицензни
такси. Сами разбирате, че това влиза в противоречие с принципите на
отворен и свободен софтуер. В повечето случаи обаче, потребителите
просто искат да си гледат филма, слушат музиката, отварят файловете и
не се интересуват от разни международни казуси, засягащи интелектуална
собственост. Освен това в някои страни няма ограничения от подобен род.
В тези случаи в Убунту е предвиден начин за бърза и лесна инсталация.
Тя става чрез извикване на програмата за Добавяне/Премахване на
приложения от менюто Програми.

Отворилата се програма представлява своеобразен каталог на наличния
софтуер за Убунту. Макар да е подобна на Synaptic, тя не дублира
функциите и. Предназначението и е сведено единствено до по-достъпно
описание на софтуера, с възможност за добавяне и премахване. Това я
прави бърз и удобен начин за намиране на търсената програма.

Интерфейса на програмата се състои от три основни панела (категории
софтуер, програми и описание на програмите), поле за търсене и меню за
филтриране на софтуера по различни критерии.Чрез нея можете да
инсталирате следните неща само с избора на един единствен пакет:
поддръжка на МР3, AVI, MPEG, DVD плейбек, също и на други формати,
FLASH добавка, стандартните шрифтове на Майкрософт, JAVA др.

Всичко това може да се инсталира чрез избора на метапакета Ubuntu
Restricted Extras. Инсталирането му осигурява поддръжка от страна на
Убунту на повечето мултимедийни формати, с които се срещаме в
ежедневието.