Ако имате компютър с достъп до Интернет и ви се намира и свободен wi-fi адаптер, лесно можете да го използвате за да си създадете безжична точка за достъп, към която да се свързвате от преносими компютри, смартфони или други устройства и да имате Интернет достъп. В Убунту 8.10 това става много лесно и по-долу ще ви покажа как да го направите.

1. С помощта на Мениджъра на пакети Synaptic си инсталирайте пакета dnsmasq-base;

2. В системната област за уведомяване цъкнете на аплета за мрежата с ляв бутон на мишката и от появилото се меню изберете Създаване на нова безжична мрежа;

3. Ще се отвори прозорец, в който ще трябва да изберете с коя безжична карта да създадете новата връзка, както и име и защита на връзката:

Попълнете изискуемата информация, след което натиснете бутон Create;

4. Изчакайте известно време, докато мрежовият аплет ви покаже съобщение, че новата мрежа е активирана. Когато това стане вече би трябвало да можете да се свържете към новопявилата се точка от всяко устройство с възможност за безжична връзка и да имате достъп до Интернет.