В случай, че Англ. език не е проблем за вас, искате да видите нагледно
как става нещо в Убунту или просто желаете да видите Убунту в действие,
добър избор е http://ubuntuclips.org.
На този сайт се поместват помощни видео ръковоства по различни аспекти,
свързани с инсталацията и ежедневната работа с Убунту. Съдържанието на
сайта е разбито по категории – Desktop, Email, Install, Music и др. Има
и възможност за търсене или извеждане на най-нови/популярни
ръководства. При желаение, може и вие да подготвите и качите ваше
ръковство след кратка регистрация на сайта.