Верятно повечето от вас са чували или вече ползват OpenOffice – чудесната безплатна алтернатива на Microsoft Office. OpenOffice записва файловете си в избраният за международен стандарт ODF
(OpenDocument Format). За беда все още много хора използват по навик или принуда Microsoft Office, а това води до невъзможност да отварят документите, създадени с OpenOffice.

Естествено, нереалистично е да се очаква точно от Майкрософт да осигури поддръжка на конкурентен формат. ;)
Ето защо конкурентите сами си написаха допълнение… След инсталирането му (поддържат се Microsoft Office 2000/ХР/2003) ползващите Word, Excel и PowerPoint, могат да отварят и най-важното – могат да записват директно в ODF. Допълнението може да се изтегли от тук.