Много често за бърза справка се налага да имаме под ръка някакъв приличен БГ/EN речник. Използващите Windows най-често прибягват до SA Dictionary. Този речник няма версия за Линукс, макар да може да се инсталира и използва чрез програмата WINE. Това обаче не винаги е толкова удобно, още повече, че има своя Линукс алтернатива в лицето на kbe Dictionary.

Забележка: kbe Dictionary вече не съществува като развиващ се проект, а се е слял с проекта БГ Офис. От страницата на проекта има указания как ръчно да се инсталира последната версия. Тъй като считам, че и наличната в Убунту версия, върши добра работа и с цел простота на инсталиране, оставям на по-любопитните от вас да се занимават с ръчното инсталиране на новата версия.

Инсталирането и настройката на kbe Dictionary протича в няколко стъпки:

1. Стартира се Synaptic и от него се избира за инсталация пакета kbedic. Ако в този момент Synaptic ви уведоми за зависмости, които трябва също да се инсталират – съгласете се и продължете с инсталацията. По време на инсталацията ще бъдете запитани дали да бъдат изтеглени речниците. Просто сложете отметка на единственото възможно място и продължете.

2. След приключване на инсталацията, kbe Dictionary го няма в нито едно меню. За да се появи ще трябва да си го добавите ръчно. За целта се стартира Редактора на менюта от Система-Настройки-Main menu.

3. Избирате си категория, в която да поставите речника (Офис напр.) и натискате бутона нов елемент.

Името е по ваше усмотрение, командата е kbedic, а коментар не е задължителен. За да има новото попълнение в менюто икона, натиснете бутона Без икона и намерете тази на kbedic или избрана от вас.

С това програмата е готова за използване и вече може да я стартирате. Интерфейсът е подобен на SA Dictionary – прост двупанелен, с поле за въвеждане.

След първото стартиране веднага ще забележите, че външният вид речника някак си не се вписва в общата тема на Убунту. Това е така тъй като поначало програмата не е разработена за работната среда Gnome, която се използва в Убунту. Това може се оправи донякъде, като от речника се отвори менюто Настройки-Конфигуриране на речника.

От падащото меню Външен вид може да се избере темата Plastik, която донякъде съвпада с тази на Убунту.