Поредната интересна новина от Русия, свързана със свободен софтуер. Икономически университет във Владивосток е пристъпил към осъществяването на интересно решение. Всички преподаватели и студенти ще получат безплатни netbook компютри Еее РС 900. Те ще заменят напълно традиционните учебни материали и според ректора на университета ще ускорят работата както на преподаватели, така и на студенти. По този начин до 4 декември тази година ще бъдат раздадени 997 Еее РС. Всички те са с предварително инсталирана операционна система в лицето на Mandriva 2008.

Решението за пореден път показва нарастващата ангажираност на различи организационни и управленски нива в Русия към идеята за преминаване към използване на софтуер с отворен код. Да се надяваме, че инициативата ще се отрази благотворно на учебния процес и ще намери приложение и на други места…