Макар и рядко, понякога се налага да сложите или промените етикета на различните дялове в системата или на преносима USB Flash памет. Обикновено това се прави с цел да е малко по-лесна навигацията из различните дялове и с един поглед да се ориентирате къде сте. Тези от вас, които доскоро са използвали предимно Windows може първоначално да се затруднят откъде да направят това действие в Убунту. В Windows това действие е интегрирано във файловия мениджър Windows Explorer. Включеният в Убунту файлов мениджър Nautilus няма подобна фукционалност… и това има своята логика, тъй като по своята природа смяната на етикета си е административно действие, а в Линукс има много ясно разграничение между нормални и административни действия. Въпреки това, действията по преименуване далеч не са сложни и по-долу ще видите как да ги изпълните.

Пременуването може да се направи по два начина – графичен и конзолен:

1. Графичен начин:

 • От основното меню си пуснете Система – Администриране – Мениджър на пакети (Synaptic). От него си инсталирайте пакетите gparted, mtools, ntfsprogs, e2fsprogs. Тези пакети ще ви инсталират Мениджъра на дялове GParted и необходимите пакети, с чиято помощ ще можете да променяте текущия етикет на дялове с файлови системи FAT16, FAT32, NTFS, EXT2 и EXT3;
 • След като инсталацията на горните пакети приключи, затворете Synaptic и от основното меню пуснете Система – Администриране – Partition Editor. Ще видите прозорец подобен на този:

 • В горния десен ъгъл на програмата има падащо меню с всички твърди дискове и външни носители. Използвайте го за да изберете желаното устройство. Веднага след избора в голямата хоризонтална лента, заемаща цялата ширина на прозореца на GParted, ще се покажат всички съществуващи дялове в избраното устройство:

 • За да се извърши смяната на етикета, избрания дял трябва да е размонтиран. За да се уверите, че това е така, цъкнете с десен бутон върху дяла и от показалото се меню изберете Unmount. Ако командата е неактивна, значи устройството не е монтирано и можете да продължите.

Внимание: Ако желаете да смените етикета на системeн дял на Убунту, ще трябва да използвате живия диск, откъдето да пуснете GParted и да повторите горното действие.

 • След като сте размонтирали желания дял, цъкнете отново на него с десен бутон и от показалото се меню изберете Label. Ще се отвори диалогов прозорец, в който ще можете да зададете новия етикет:

Напишете новия етикет и натиснете Добре, за да затворите прозореца.

 • Сега остава само да приложите промяната. За целта от прозореца на GParted цъкнете на бутона Използване (или използвайте менюто Редактиране – Apply All Changes):

С това вече имате сменен етикет на дяла и можете да затворите GParted.

2. Конзолен начин:

 • От основното меню си пуснете Програми – Помощни програми – Терминал и в него напишете следната команда (тя ще изисква въвеждане на парола):
sudo apt-get install mtools ntfsprogs e2fsprogs

Тя ще ви инсталира необходимите конзолни инструменти за промяна на етикета на дялове с файлови системи FAT16, FAT32, NTFS, EXT2 и EXT3.

 • Сега трябва да разберете къде се монтира дяла, на който желаете да смените етикета. За целта не напускайте отворения в предната стъпка Терминал, а в него напишете следната команда:
sudo fdisk -l

Ще се изведе списък с всички дялове в системата, който ще изглежда по подобен начин (но не идентично):

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            2551        7296    38122245    5  Extended
/dev/sda5            2551        2566      128488+  83  Linux
/dev/sda6            2567        3841    10241406   83  Linux
/dev/sda7            3842        7036    25663806   83  Linux
/dev/sda8            7037        7296     2088418+  82  Linux swap / Solaris

В началото на всеки ред можете да видите дяла, а в края какъв тип е. В примера по-горе /dev/sda1 е дял на Windows с файлова система NTFS.

 • След като видите кое е устройството, трябва да го размонтирате с изпълнение на командата:
sudo umount /dev/<устройство>

(напр. sudo umount /dev/sda1)

 • Сега остана самата смяна на етикета, която ще се извръши с различна команда, в зависимост от файловата систмема:
  • При файлови системи FAT16  и FAT32 (повечето USB Flash носители) се изпълнява командата:

sudo mlabel -i <устройство> -s ::<етикет>

(напр. sudo mlabel -i /dev/sdb1 -s ::FLASH)

  • При файлови системи NTFS (подразбиращата се файлова система при инсталация на Windows 2000/XP/Vista) се изпълнява командата:

sudo ntfslabel <устройство> <етикет>

(напр. sudo ntfslabel /dev/sda1 WINDRIVE)

  • При файлови системи ext2 и ext3 (широко използвани при Линукс) се изпълнява командата:

sudo e2label <устройство> <етикет>

(напр. sudo e2label /dev/sda6 HOMEDRIVE)

След като смените етикета, можете да монтирате обратно устройството с командата:

sudo mount <устройство>

(напр. sudo mount /dev/sda1)

Независимо кой от двата начина изберете – графичен или конзолен – крайните резултати са едни и същи, така че изборът е наистина във ваши ръце.

Приятна работа!