- Свободна Култура и Свободен Софтуер - http://skss.learnfree.eu -

Промяна на етикет на дял в Убунту

Макар и рядко, понякога се налага да сложите или промените етикета на различните дялове в системата или на преносима USB Flash памет. Обикновено това се прави с цел да е малко по-лесна навигацията из различните дялове и с един поглед да се ориентирате къде сте. Тези от вас, които доскоро са използвали предимно Windows може първоначално да се затруднят откъде да направят това действие в Убунту. В Windows това действие е интегрирано във файловия мениджър Windows Explorer. Включеният в Убунту файлов мениджър Nautilus няма подобна фукционалност… и това има своята логика, тъй като по своята природа смяната на етикета си е административно действие, а в Линукс има много ясно разграничение между нормални и административни действия. Въпреки това, действията по преименуване далеч не са сложни и по-долу ще видите как да ги изпълните.

Пременуването може да се направи по два начина – графичен и конзолен:

1. Графичен начин:

[1]

[2]

Внимание: Ако желаете да смените етикета на системeн дял на Убунту, ще трябва да използвате живия диск, откъдето да пуснете GParted и да повторите горното действие.

[3]

Напишете новия етикет и натиснете Добре, за да затворите прозореца.

[4]

С това вече имате сменен етикет на дяла и можете да затворите GParted.

2. Конзолен начин:

sudo apt-get install mtools ntfsprogs e2fsprogs

Тя ще ви инсталира необходимите конзолни инструменти за промяна на етикета на дялове с файлови системи FAT16, FAT32, NTFS, EXT2 и EXT3.

sudo fdisk -l

Ще се изведе списък с всички дялове в системата, който ще изглежда по подобен начин (но не идентично):

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        2550    20482843+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            2551        7296    38122245    5  Extended
/dev/sda5            2551        2566      128488+  83  Linux
/dev/sda6            2567        3841    10241406   83  Linux
/dev/sda7            3842        7036    25663806   83  Linux
/dev/sda8            7037        7296     2088418+  82  Linux swap / Solaris

В началото на всеки ред можете да видите дяла, а в края какъв тип е. В примера по-горе /dev/sda1 е дял на Windows с файлова система NTFS.

sudo umount /dev/<устройство>

(напр. sudo umount /dev/sda1)

sudo mlabel -i <устройство> -s ::<етикет>

(напр. sudo mlabel -i /dev/sdb1 -s ::FLASH)

sudo ntfslabel <устройство> <етикет>

(напр. sudo ntfslabel /dev/sda1 WINDRIVE)

sudo e2label <устройство> <етикет>

(напр. sudo e2label /dev/sda6 HOMEDRIVE)

След като смените етикета, можете да монтирате обратно устройството с командата:

sudo mount <устройство>

(напр. sudo mount /dev/sda1)

Независимо кой от двата начина изберете – графичен или конзолен – крайните резултати са едни и същи, така че изборът е наистина във ваши ръце.

Приятна работа!