Според тази новина Виетнамското правителство твърдо е решило 100 процентово преминаване към свободен софтуер в различните държавни и местни структури.

Съгласно приетата схема, до 30 юни 2009 на всички сървъри в ИТ дирекциите на правителствените агенции трябва да има инсталиран свободен софтуер и поне 50% от служителите след преминати обучения, трябва да го умеят да го използват с лекота. До края на 2010  пълното покритие и използване се предвижда да обхване всички служители в държавните и местни структури.

Не на последно място, част от държавните инструкции за преминаване към отворен софтурер, са насочени към различните IT асоциации. От тях се иска да са по-настоятелни по отношение на търговците на компютри за това, на новите системи да вместо пиратски софтуер да се използва свободен.